ขสมก. ชี้แจงแล้วหลังลือ เตรียมยกเลิกรถเมล์ แก้ปัญหารถติด

16 ตุลาคม 2566

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ชี้แจงแล้วหลังลือ เตรียมยกเลิกรถเมล์ แก้ปัญหารถติด

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเรื่อง ขสมก. เตรียมยกเลิกรถเมล์ แก้ปัญหารถติด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

ขสมก. ชี้แจงแล้วหลังลือ เตรียมยกเลิกรถเมล์ แก้ปัญหารถติด

กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เตรียมยกเลิกรถเมล์เพื่อแก้ปัญหารถติด ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจาก ขสมก. อยู่ระหว่างนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการองค์การต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งแผนฟื้นฟูดังกล่าว จะมีโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า จำนวน 2,511 คัน มาวิ่งให้บริการประชาชน โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรบริการที่วิ่งจริง เมื่อรวมกับรถโดยสารปรับอากาศ NGV จำนวน 489 คัน ทำให้มีรถโดยสารวิ่งให้บริการทั้งหมดจำนวน 3,000 คัน ซึ่งในอนาคตจะมีรถโดยสารที่วิ่งให้บริกการเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศเท่านั้น และยกเลิกการใช้รถโดยสารธรรมดา โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ขสมก. ชี้แจงแล้วหลังลือ เตรียมยกเลิกรถเมล์ แก้ปัญหารถติด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือโทร. Call Center 1348

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขสมก. มีแผนเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า จำนวน 2,511 คัน มาวิ่งให้บริการประชาชน เมื่อรวมกับรถโดยสารปรับอากาศ NGV จำนวน 489 คัน ทำให้มีรถโดยสารวิ่งให้บริการทั้งหมดจำนวน 3,000 คัน ซึ่งในอนาคตจะมีเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศเท่านั้น และยกเลิกการใช้รถโดยสารธรรมดา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม