โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. แล้ว

30 กันยายน 2566

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล พ้นจากตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. อย่างเป็นทางการแล้ว

วันที่ 30 กันยายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า

 

โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. แล้ว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล พ้นจากตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.

 

โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. แล้ว