thainewsonline

เปิดทรัพย์สิน 'เอกนัฏ พร้อมพันธุ์' มูลค่ากว่า 1.1 พันล้าน

29 กันยายน 2566

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 จำนวน 75 ราย เข้ารับตำแหน่ง ส.ส. จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 และกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1 ราย

บัญชีทรัพย์สิน เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

โดยมีการเผยบัญชีทรัพย์สิน นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ระบุสถานภาพโสด พร้อมกับแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,192,047,954 บาท เป็นเงินฝาก 8 บัญชี 2,095,630 บาท เงินลงทุน 7,930,000 บาท

บัญชีทรัพย์สิน เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

และถือหุ้นในบริษัท เจริญผลปาล์ม จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำสวนและการปลูกปาล์มน้ำมัน ถือหุ้นในบริษัท ภาเจริญ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยกวับการเพาะปลูกต้นยางพารา ถือหุ้นในบริษัท ชาบู บารู จำกัด ซึ่งทำธุรกิจร้านชาบู สุกี้ และถือหุ้นในบริษัท แปกซิฟิก เอ็กซ์คลูชิฟ ซิตี้ คลับ จำกัด เงินให้กู้ยืม 327,811,777 บาท 

อีกทั้งมีรายงานให้บริษัทกู้ยืมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ชนาพนธ์ จำกัด ที่ประกอบกิจการใหเช่าอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 190,140,932 บาท บริษัท ภาเจริญ จำกัด 122,835,000 บาท และบริษัท เจริญผลปาล์ม จำกัด 14,835,844 บาท

บัญชีทรัพย์สิน เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

มีที่ดิน จำนวน 115 แปลง มูลค่า 742,192,007 บาท โดยอยู่ในหลายอำเภอ จ.เพชรบูรณ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา หลายเขตในกรุงเทพฯ และหลายอำเภอในจ.สุราษฎร์ธานี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 หลัง มูลค่า 107,618,540 บาท ในจำนวนนี้เป็นบ้านพักอาศัยที่ศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพฯ มูลค่า 43,000,000 บาท ห้องชุดลุมพินี ที่ปทุมวัน มูลค่า 37,503,200 บาท ยานพาหนะ 1,600,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,800,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

นอกจากนี้ แจ้งว่า มีนาฬิกายี่ห้อ Patek Philippe 1 เรือน 1,800,000 บาท และพระผงสุพรรณ 1 องค์ 1,000,000 บาท

บัญชีทรัพย์สิน เอกนัฏ พร้อมพันธุ์