ผู้ว่าฯ ชัชชาติ! หนุนสร้างห้องเรียนปลอดฝุ่นห้องเรียนเด็กอนุบาลควรมีแอร์

06 กันยายน 2566

ชัชชาติ เผย ในที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร เด็กรวยหรือเด็กจนก็ต้องได้รับโอกาสที่ได้เรียนที่ห้องเรียนสภาพแวดล้อมตอบโจทย์ต่อตัวเด็กๆ เอง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ! หนุนสร้างห้องเรียนปลอดฝุ่นห้องเรียนเด็กอนุบาลควรมีแอร์ 

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ! หนุนสร้างห้องเรียนปลอดฝุ่นห้องเรียนเด็กอนุบาลควรมีแอร์

ล่าสุดวันนี้ 6 ก.ย 66  ในที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ สภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการเขต ร่วมประชุม   

ทั้งนี้ในส่วนงบประมาณของสำนักกการศึกษา มีกรรมการวิสามัญ 4 คน ได้ขอสงวนความเห็นไว้เพื่อขอให้ สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัย ในรายการแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายฯ จํานวน 6 รายการ โดยเห็นควรตัด เนื่องจากไม่คุ้มค่ากับงบประมาณในการปรับปรุง แต่ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญได้มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างฯ ได้แก่

 

1. ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง จํานวน 41 โรงเรียน 140 ห้อง จํานวนเงิน 17,646,000 บาท  

2. ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จํานวน 129 โรงเรียน 561 ห้อง จํานวนเงิน 70,584,000 บาท  

3. ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จํานวน 45 โรงเรียน 244 ห้อง จํานวนเงิน 30,748,000 บาท  

4. ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จํานวน 55 โรงเรียน 192 ห้อง จํานวนเงิน 24,202,000 บาท  

5. ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ จํานวน 89 โรงเรียน 247 ห้อง จํานวนเงิน 31,033,000 บาท และ

6. ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จํานวน 70 โรงเรียน 359 ห้อง จํานวนเงิน 45,126,000 บาท รวม231 ล้านบาท   

นายชัชชาติ กล่าวว่า หลักการและเหตุผล เรื่องนี้อยู่ในนโยบาย หมายเลข 048 จัดพื้นที่ปลอดฝุ่นให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเปราะบางก็จะมีเด็กอายุ 1-6 เป็นช่วงที่พัฒนาสมองเร็วที่สุด จุดสำคัญที่จะสร้างคุณค่าทรัพยากรในอนาคต ถ้าการพัฒนาไม่เต็มที่ก็จะทำให้พัฒนาได้ช้าลง โดยเฉพาะเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาคือไม่ชอบใส่หน้ากากป้องกัน จะทำให้ลำบากมากขึ้น และเด็กกลุ่มนี้ต้องนอนกลางวัน ถ้าโชคดีมีห้องแอร์ให้เด็กนอนกลางวัน เด็กก็จะได้นอนหลับสนิท และมีห้องที่ปิดล้อม แนวคิดที่ทำห้องปลอดฝุ่น ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมาก เน้นเด็กกลุ่มเปราะบาง หลายครั้งที่ไปที่โรงเรียน ได้เห็นเด็กๆ อยู่ที่ห้องร้อนๆ มีฝุ่นก็ไม่มีหน้ากากป้องกัน แล้วทำไมห้องผู้ว่าฯ ถึงมีแอร์ แต่เด็กที่เป็นอนาคตสำคัญของชาติ ทำไมไม่มีแอร์ให้เด็กสบายๆ

ขนาดเราเป็นผู้ว่าฯ เวลาเจอฝุ่นก็มาในห้องเปิดแอร์ไล่ฝุ่น สะดวกสะบาย แล้วทำไมเด็กไม่ได้รับเหมือนกัน เรื่องงบประมาณ เรื่องการลงทุน ถ้าลงทุนกับเด็กคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพิ่มทั้งเรื่องสมาธิ และหลายๆ ด้าน ส่วนเรื่องค่าไฟก็เป็นเรื่องที่ต้องวางแผน ซึ่งในอนาคตต้องมีการติดแผงโซลาร์เซลล์ในโรงเรียนมากขึ้น เป็นนโยบายที่เราต้องมาดูพื้นที่ต่างๆ ในหน่วยราชการที่จะต้องเข้าไปดูแลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กรวยหรือเด็กจนก็ต้องได้รับโอกาสที่ได้เรียนที่ห้องเรียนสภาพแวดล้อมตอบโจทย์ต่อตัวเด็กๆ เอง

หลังจากนั้นประธานในที่ประชุมได้ให้สมาชิกลงมติตามที่ผู้สงวนทั้ง 4 คนได้อภิปรายยืนยันว่าจะขอให้ลงมติตัดงบประมาณในส่วนของสำนักการศึกษาทั้งหมด 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219,339,000 บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 48 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดลงคะแนน 1 คน ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สมาชิกทั้ง 4 ท่านให้ตัดงบประมาณในรายการนี้