thainewsonline

ข่าวดี กกพ. เคาะแล้ว "ลดค่าไฟฟ้า" มีผลรอบบิลเดือน ก.ย. 66 นี้

27 กรกฎาคม 2566
46
ข่าวดี กกพ. เคาะแล้ว  "ลดค่าไฟฟ้า"  มีผลรอบบิลเดือน ก.ย. 66 นี้

ข่าวดีเฮถ้วนหน้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เคาะแล้ว ลดค่าไฟฟ้าเหลือ 4.45 บาทต่อหน่วย มีผล ก.ย. 66 นี้

จากกรณีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุม ครั้งที่ 34/2566 (ครั้งที่ 862)  มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟที และได้พิจารณากรณีศึกษาการปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 โดยมีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเรียกเก็บจำนวน 66.89 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ข่าวดี กกพ. เคาะแล้ว  "ลดค่าไฟฟ้า"  มีผลรอบบิลเดือน ก.ย. 66 นี้

affaliate-1

ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปรับลดลงจากงวดปัจจุบัน (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566) จาก 4.70 บาทต่อหน่วยเหลืออยู่ที่ 4.45 บาทต่อหน่วย และให้มีผลตั้งแต่รอบบิลเดือนกันยายน 2566 รายละเอียดเอกสารเผยแพร่ค่าเอฟทีสำหรับงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th

ข่าวดี กกพ. เคาะแล้ว  "ลดค่าไฟฟ้า"  มีผลรอบบิลเดือน ก.ย. 66 นี้

affaliate-2

จากการพิจารณาดังกล่าว กกพ. ยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศ กกพ. เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565 และได้พิจารณาประโยชน์ของประเทศ รวมถึงสภาพการแข่งขันและความสามารถในการให้บริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงการให้บริการระยะยาวประกอบแล้ว

 

ข่าวดี กกพ. เคาะแล้ว  "ลดค่าไฟฟ้า"  มีผลรอบบิลเดือน ก.ย. 66 นี้

affaliate-3