เปิดคลิปพลายศักดิ์สุรินทร์ ชูงวง ส่งเสียง ทำเอาเจ้าหน้าที่ตื่นเต้นกันใหญ่

03 กรกฎาคม 2566

พลายศักดิ์สุรินทร์กลับไทย ถึงสถาบันคชบาลฯ เปิดคลิปนาทีพ่อพลายชูงวง ส่งเสียงร้อง ทำเอาเจ้าหน้าที่ตื่นเต้นกันใหญ่

    ภารกิจนำ พลายศักดิ์สุรินทร์ ช้างไทย กลับบ้านประสบความสำเร็จ ภาพ"พลายศักดิ์สุรินทร์"ล่าสุด เหยียบแผ่นดินไทย ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง หลังลัดฟ้ามาจากประเทศศรีลังกาด้วยเครื่องบินพาณิชย์เที่ยวบินที่ AZS5701ถึงไทยที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2ก.ค.66 

เปิดคลิปพลายศักดิ์สุรินทร์ ชูงวง ส่งเสียง ทำเอาเจ้าหน้าที่ตื่นเต้นกันใหญ่

  โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการเผยคลิปพลายศักดิ์สุรินทร์ ส่งเสียงร้องชูงวง สร้างความปลื้มอกปลื้มใจ "แค่เห็นน้องชูงวง พี่ ๆ ก็ตื่นเต้นกันใหญ่"  สำหรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ จะถูกนำตัวส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บต่อที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง โดยมีทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และควาญช้างของออป. ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการกักกันโรคภายใน 30 วัน มีการสังเกตอาการของช้างว่ามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดีพอหรือไม่ ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของประเทศไทย

เปิดคลิปพลายศักดิ์สุรินทร์ ชูงวง ส่งเสียง ทำเอาเจ้าหน้าที่ตื่นเต้นกันใหญ่

เปิดคลิปพลายศักดิ์สุรินทร์ ชูงวง ส่งเสียง ทำเอาเจ้าหน้าที่ตื่นเต้นกันใหญ่


   พลายศักดิ์สุรินทร์ (Muthu Raja)

เป็นหนึ่งในช้างสามเชือกที่รัฐบาลไทยมอบให้รัฐบาลศรีลังกา ตั้งแต่ปี 2544 โดยรัฐบาลศรีลังกาได้มอบพลายศักดิ์สุรินทร์ให้แก่วัด Kande Vihara เป็นผู้ดูแล เพื่อเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่พระธาตุประจำปีของศรีลังกา

เปิดคลิปพลายศักดิ์สุรินทร์ ชูงวง ส่งเสียง ทำเอาเจ้าหน้าที่ตื่นเต้นกันใหญ่

  กระทั่งเมื่อปี 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมายังประเทศไทย โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (ไซเตส) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อนำตัวเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

เปิดคลิปพลายศักดิ์สุรินทร์ ชูงวง ส่งเสียง ทำเอาเจ้าหน้าที่ตื่นเต้นกันใหญ่