ข่าวดี 12 มิ.ย.นี้ นั่งฟรีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 22 สถานี พร้อมขยายเวลาให้บริการ

11 มิถุนายน 2566

ข่าวดี 12 มิ.ย.นี้ นั่งฟรีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จากสถานีภาวนา ถึงสถานีสถานีศรีกรีฑาอีก 9 สถานี รวมเป็น 22 สถานี พร้อมขยายเวลาให้บริการ

ดีเดย์ เริ่มวันที่ 12 มิ.ย.66 นี้ นั่งฟรีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 22 สถานี  โดยรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ล่าสุด มีรายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ในวันที่ 12 มิ.ย.66 เตรียมขยายสถานีให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทดลองนั่งฟรีเพิ่มเติม จากสถานีภาวนา ถึงสถานีสถานีศรีกรีฑาอีก 9 สถานี รวมเป็น 22 สถานี หลังเปิดให้ทดลองนั่งฟรีตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 20.00 น. จำนวน 13 สถานี

ข่าวดี 12 มิ.ย.นี้ นั่งฟรีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 22 สถานี พร้อมขยายเวลาให้บริการ

 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองจะเปิดทดลองเดินรถไฟฟ้า 22 สถานี ตั้งแต่สถานีภาวนา - สถานีสำโรง

 นอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองขยายเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น. ให้บริการทุก 10 นาที

โดยทางเข้าออกยังมีปรับปรุงอยู่ในบางสถานี ดังนี้

- สถานีโชคชัย 4 เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 2 (ซอยลาดพร้าว 55) และทางเข้า-ออก 3 (ซอยลาดพร้าว 58) 
- สถานีลาดพร้าว 71 เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 1 (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา) ทางเข้า-ออก 3 (ซอยลาดพร้าว 84) และทางเข้า-ออก 4 (ซอยลาดพร้าว 80/3) 
- สถานีลาดพร้าว 83 
- สถานีมหาดไทย ที่ทางเข้า-ออก 2 (โรงพยาบาลลาดพร้าว) เปิดใช้เฉพาะบันได 
- สถานีลาดพร้าว 101 
- สถานีบางกะปิ เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 1 (ซอยลาดพร้าว 113) ทางเข้า-ออก 2 (ซอยลาดพร้าว 115) และทางเข้า-ออก 4 (ซอยลาดพร้าว 142)
- สถานีหัวหมาก (เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 2 (สี่แยกพัฒนาการ) และทางเข้า-ออก 3

ข่าวดี 12 มิ.ย.นี้ นั่งฟรีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 22 สถานี พร้อมขยายเวลาให้บริการ

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง  22 สถานี มีดังนี้ เปิดให้ประชาชนร่วมทดลองใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 12มิ.ย.66  โดยสถานีล่าสุดที่มีประกาศเปิดทดลองเดินรถไฟฟ้า เพิ่มเติมประกอบด้วย 

สถานีภาวนา

สถานีโชคชัย 4 เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 2 (ซอยลาดพร้าว 55) และทางเข้า-ออก 3 (ซอยลาดพร้าว 58)

สถานีลาดพร้าว 71 เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 1 (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา) ทางเข้า-ออก 3 (ซอยลาดพร้าว 84) และทางเข้า-ออก 4 (ซอยลาดพร้าว 80/3)

สถานีลาดพร้าว 83

สถานีมหาดไทย ที่ทางเข้า-ออก 2 (โรงพยาบาลลาดพร้าว) เปิดใช้เฉพาะบันได

สถานีลาดพร้าว 101

สถานีบางกะปิ เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 1 (ซอยลาดพร้าว 113) ทางเข้า-ออก 2 (ซอยลาดพร้าว 115) และทางเข้า-ออก 4 (ซอยลาดพร้าว 142)

 สถานีแยกลำสาลี

 สถานีศรีกรีฑา

ข่าวดี 12 มิ.ย.นี้ นั่งฟรีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 22 สถานี พร้อมขยายเวลาให้บริการ

ส่วนสถานีที่เปิดบริการก่อนหน้า 13 สถานีประกอบด้วย

- สถานีหัวหมาก

- สถานีกลันตัน

- สถานีศรีนุช

- สถานีศรีนครินทร์ 38

- สถานีสวนหลวง ร.9

- สถานีศรีอุดม

- สถานีศรีเอี่ยม

- สถานีศรีลาซาล

- สถานีศรีแบริ่ง

-สถานีศรีด่าน

- สถานีศรีเทพา

- สถานีทิพวัล

- สถานีสำโรง

 

นอกจากนี้ในวันที่ 19 มิ.ย.66 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง อย่างเป็นทางการ โดยจะขยายสถานีให้บริการประชาชนร่วมทดลองใช้บริการตลอดสาย ครบ 23 สถานี ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว - สถานีสำโรง

ข่าวดี 12 มิ.ย.นี้ นั่งฟรีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 22 สถานี พร้อมขยายเวลาให้บริการ

สามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรา การ ที่สถานีสำโรง (YL23), รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และรถไฟสายตะวันออก ที่สถานีหัวหมาก (YL11) รวมถึงรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน ที่สถานีลาดพร้าว (YL01)