หมอทวีศิลป์ จ่อแถลงปัญหาขาดแคลนแพทย์ ล้วงลึกเหตุผลหมอจบใหม่ออกจากราชการ

06 มิถุนายน 2566

หมอทวีศิลป์ จ่อแถลงปัญหาขาดแคลนแพทย์ หมอจบใหม่ทยอยลาออกจากราชการ ยืนยันว่าการจัดสรรแพทย์ของปีนี้ยังไม่แล้วเสร็จ

หมอทวีศิลป์ จ่อแถลงปัญหาขาดแคลนแพทย์ ล้วงลึกเหตุผลหมอจบใหม่ออกจากราชการ : หลังจากที่มีกระแส หมอจบใหม่ขอลาออกจากราชการ ซึ่งล่าสุด นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เตรียมแถลงข่าวแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบสาธารณสุข

 

หมอทวีศิลป์ จ่อแถลงปัญหาขาดแคลนแพทย์ ล้วงลึกเหตุผลหมอจบใหม่ลาออกจากราชการ น่าเห็นใจ

 

โดยในสังคมออนไลน์ได้แชร์ต่อเนื่องมาหลายวัน กับข่าวแพทย์จบใหม่ลาออกกว่า 900 คน จากทั้งหมด 2,700 คน เหลืออยู่ในระบบ 1,800 คน ตามปกติหลังเรียนจบแพทย์ หลักสูตร 6 ปี ต้องเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือแพทย์ใช้ทุน เป็นเวลา 3 ปี ตามโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดต่างๆ แต่บางสาขาที่ขาดแคลนอาจไม่จำเป็นต้องใช้ทุนถึง 3 ปี สามารถไปเรียนต่อเฉพาะทางได้

 

แพทย์เพิ่มพูนทักษะของกระทรวงสาธารณสุข มี 2 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มแพทย์โครงการที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมผลิต ซึ่งกระจายโควตาไว้ในแต่ละเขตสุขภาพแล้ว
2. กลุ่มแพทย์ใช้ทุนโครงการทั่วไป ที่ผลิตโดยสถาบันแพทยศาสตร์ หรือ กสพท. จะมีการจับสลากเลือกพื้นที่ เพื่อเติมโควตาที่ยังว่างในแต่ละเขตสุขภาพ


หลังเกิดกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ กระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ทุกแห่งให้ดูแลความเป็นอยู่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ทั้งเรื่องที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนการเพิ่มพูนทักษะ ต้องจัดการเรียนการสอน ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจำโรงพยาบาลตามแนวทางที่แพทยสภากำหนด จัดแพทย์ประจำดูแลควบคู่ทุกเวร โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน

หมอทวีศิลป์ จ่อแถลงปัญหาขาดแคลนแพทย์ ล้วงลึกเหตุผลหมอจบใหม่ลาออกจากราชการ น่าเห็นใจ


ปี 2566 ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปี 1 จำนวน 2,014 คน ขณะที่โรงพยาบาล 116 แห่ง สามารถฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะได้ 3,157 คน ส่วนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปบางแห่งที่มีภาระงานมาก เขตสุขภาพยังมีวิธีการบริหารจัดการ เช่น จัดให้แพทย์ใช้ทุนปี 2 และ 3 มาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยจัดให้ระยะเวลาการปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชนน้อยลง

 


ทั้งนี้สำหรับ ปัญหาแพทย์เพิ่มพูนทักษะลาออก มีข้อห่วงใยจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุสลานันท์ กรรมการแพทยสภา และอดีตนายกแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กว่า เป็นวิกฤติท้าทายความสามารถของกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา
 

 

หมอทวีศิลป์ จ่อแถลงปัญหาขาดแคลนแพทย์ ล้วงลึกเหตุผลหมอจบใหม่ลาออกจากราชการ น่าเห็นใจ


ข้อมูลแพทย์ในประเทศไทย มีประมาณ 66,000 คน อยู่ในกรุงเทพฯ 32,000 คน และต่างจังหวัด 34,000 คน ขณะที่การผลิตแพทย์ได้ปีละ 2,500 - 2,800 คน ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่จะต้องผลิตให้ได้ปีละ 3,000 คน

 


โดยสาเหตุมาจากงานหนัก คุณภาพชีวิตแย่ เพราะต้องอยู่เวรเยอะ ไม่มีเวลาพักผ่อน เงินเดือนออกช้า ค่าตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยง ล้วนเป็นสาเหตุให้แพทย์ลาออก รวมทั้งการดึงตัวไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน ด้วยเงื่อนไขการันตีรายได้และระบุชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันที่ชัดเจน

 


ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า การจัดสรรแพทย์ของปีนี้ยังไม่เสร็จสิ้น แต่ก็ยอมรับว่าบางเขตสุขภาพได้รับจัดสรรแพทย์ลดลง แต่เป็นเขตสุขภาพที่เคยได้รับ จัดสรรแพทย์จำนวนมากมาก่อน โดยยกตัวอย่างรอบปกติที่จัดสรรไปแล้ว เช่น แพทย์ทั่วไปจับสลาก 685 คน แพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 885 คน แต่ยังมีแพทย์ที่รอบรรจุรอบพิเศษ เมื่อรวมกับที่จะจบการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะในปีที่ 1 ก็จะเติมเต็มความขาดแคลนแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนได้มากกว่าร้อยละ 90

หมอทวีศิลป์ จ่อแถลงปัญหาขาดแคลนแพทย์ ล้วงลึกเหตุผลหมอจบใหม่ลาออกจากราชการ น่าเห็นใจ