"ทำฟันฟรี 13 รายการ" สำหรับผู้ใช้บัตรทอง เช็คเลยมีอะไรบ้าง

06 มิถุนายน 2566

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผย ประชาชน สามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรมได้ฟรี 13 รายการ ทำฟันฟรี สำหรับผู้ใช้บัตรทอง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผย ผู้มีสิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรมได้ฟรี 13 รายการ จากสิทธิประโยชน์ทั้งหมด ทำฟันฟรี 13 รายการ ที่ได้รับการคุ้มครองดังนี้

1. การถอนฟัน

2. การอุดฟัน อุดคอฟัน

3. ขูดหินปูน การเกลาฟันหรือเกลารากฟัน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา)

4. ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งแบบซี่ถอดได้และแบบทั้งปากถอดได้

– ฟันปลอมแบบถอดได้มีอายุการใช้งาน 5 ปี หากผู้รับบริการได้รับความเห็นจากทันตแพทย์ว่ามีความจำเป็นต้องซ่อมฟันปลอมก่อน 5 ปี ผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิได้

5. รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (รากฟันน้ำนม)

6. ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

7. ผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์)

8. เคลือบหลุมร่องฟัน (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี)

9. การทาฟลูออไรด์วาร์นิช (เด็กอายุ 9 เดือน – 5 ปี)

10. การเคลือบฟลูออไรด์ (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี) ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ กลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่มีภาวะน้ำลายแห้งจากการรักษามะเร็งด้วยการฉายแสงบริเวณใบหน้าและลำคอ หรือจากการกินยารักษาโรค รวมทั้งผู้ที่มีเหงือกร่น รากฟันโผล่ ที่ยากต่อการทำความสะอาด
11. โรคปริทันต์อักเสบ สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมคุ้มครอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา

12. การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก ให้บริการผู้ป่วยที่ไม่มีฟันทั้งปากและมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียม ด้วยบริการใส่รากฟันเทียมและการบำรุงรักษา

13. จัดฟัน ในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ (ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์)

โดยนำบัตรประชาชนเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ และควรติดต่อนัดหมายล่วงหน้า แต่หากหน่วยบริการประจำตามสิทธิอุปกรณ์ไม่พร้อมจะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่สามารถรักษาได้ตามขั้นตอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2141-4000 หรือ สายด่วน สปสปช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทำฟันฟรี 13 รายการ สำหรับผู้ใช้บัตรทอง เช็คเลยมีอะไรบ้าง