บอร์ด ททท. เห็นชอบให้ "ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์" ขึ้นเเท่นผู้ว่าททท.คนใหม่

25 พฤษภาคม 2566

บอร์ด ททท. เห็นชอบให้ นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการททท.คนใหม่ แทนนายยุทธศักดิ์ สุภสร

 บอร์ด ททท. เห็นชอบให้ "ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์" ขึ้นเเท่นผู้ว่าททท.คนใหม่

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

 

ล่าสุดวันนี้ (วันที่ 25 พฤษภาคม 2566) คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ดททท.) มีมติเห็นชอบให้ นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการททท.คนใหม่ แทนนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท.ที่จะหมดวาระในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นี้

การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีมติเห็นชอบให้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการททท.คนใหม่ แทนนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท.ที่จะหมดวาระในวันที่ 31 สิ.ค. 66

หลังจากที่ ททท. จะเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกระบวนการจะแล้วเสร็จ และ นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ ททท. คนใหม่ในวันที่ 1 ก.ย. 66
 

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2540-2542 Master of Science, University of Surrey, United Kingdom
 • พ.ศ. 2536-2540 ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงานฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

 • 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
 • 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564 รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
 • 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว
 • 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว
 • 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
 • 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
 • 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว
 • 1 ตุลาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด
 • 2 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด
 • 1 กรกฎาคม 2546 - 1 ตุลาคม 2552 หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 มิถุนายน 2546 หัวหน้างานประสานงานการท่องเที่ยวภูมิภาค
 • 4 มกราคม 2542 - 31 มกราคม 2546 พนักงานวิเทศสัมพันธ์ 4 กองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักงานผู้ว่าการ