svasdssvasds
ผู้ประกันตน ม.39 ออกจากงาน ยังได้รับ สิทธิรักษาพยาบาล ดูวิธีการขึ้นทะเบียน

ผู้ประกันตน ม.39 ออกจากงาน ยังได้รับ สิทธิรักษาพยาบาล ดูวิธีการขึ้นทะเบียน

25 พ.ค. 2566 เวลา 13:25 น.67

ผู้ประกันตนมาตรา 39 สำนักงานประกันสังคม ออกจากงานแต่ยังสามารถได้รับ สิทธิรักษาพยาบาลและการดูแลได้ ตรวจสอบวิธีขึ้นทะเบียนได้เลย

สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาโพสต์ข้อความให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office ระบุ

ออกจากงานแต่ยังสามารถได้รับ
สิทธิรักษาพยาบาลและการดูแลได้ 
เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 39
ขึ้นทะเบียน e-Self Service ด้วยตัวเองตาม 5 ขั้นตอนง่ายๆ
ได้ทาง https://www.sso.go.th/ 

 • สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตนและ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ 
  - หากผู้สมัครไม่มี Username และ Password เนื่องจากยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตน จะต้องทำการสมัครใช้งานระบบก่อน  
 • เลือกหัวข้อ “สมัครมาตรา 39” เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร
 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกข้อโดยละเอียด จากนั้นใส่เครื่องหมาย หน้าข้อความ “ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงข้างต้น” และกดเลือก “ยอมรับข้อตกลง”
 •  กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดทำเครื่องหมายหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” จากนั้นเลือก “บันทึก” จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่ระบบบันทึกแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง แล้วเลือก “ยืนยันการสมัคร”
 • รอรับผลการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทางระบบ e-Service ภายใน 2-4 วันทำการ

หลังอนุมัติ ชำระเงินสมทบงวดแรกได้เลย

 • สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
 •  จ่ายด้วยเงินสด

- เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์โลตัส
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ Boonterm Bill Payment
- จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ (สปส.1-11) ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์ใด)

affaliate-2
 • หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 7 ธนาคาร ดังนี้

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 •  หมายเหตุ

กรณีชำระเงินสมทบด้วยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ที่ www.sso.go.th > หัวข้อดาวน์โหลด > แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม
และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ยกเว้น กรณีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ขอรับหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนได้ที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชี

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกันตน ม.39 ออกจากงาน ยังได้รับ สิทธิรักษาพยาบาล ดูวิธีการขึ้นทะเบียน

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ