พายุลูกที่ 2 พายุโซนร้อน "MAWAR" มหาสมุทรแปซิฟิก อุตุฯตอบชัดกระทบไทยหรือไม่

21 พฤษภาคม 2566

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเรื่องพายุลูกที่ 2 พายุโซนร้อน "MAWAR" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ตอบชัดกระทบไทยหรือไม่

เช็กสภาพอากาศ โดยเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเรื่องพายุลูกที่ 2 พายุโซนร้อน "MAWAR" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก (ตั้งชื่อโดยประเทศมาเลเซีย หมายถึงกุหลาบ) ของการนับจำนวนพายุของ RSMC โตเกียว ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

 

พายุลูกที่ 2 พายุโซนร้อน MAWAR มหาสมุทรแปซิฟิก อุตุฯตอบชัดกระทบไทยหรือไม่

นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า โดยระบุว่า คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


วันที่ 22 - 27 พ.ค.2566 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนาม ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 22 - 27 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 22 – 27 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 37 องศาเซลเซียส


ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 22 – 27 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 22 – 27 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร


ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส


ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส


กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 22 – 27 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

 

พายุลูกที่ 2 พายุโซนร้อน MAWAR มหาสมุทรแปซิฟิก อุตุฯตอบชัดกระทบไทยหรือไม่

 

พายุลูกที่ 2 พายุโซนร้อน MAWAR มหาสมุทรแปซิฟิก อุตุฯตอบชัดกระทบไทยหรือไม่