"ภูมิใจไทย" แถลงการณ์ล่าสุด แสดงจุดยืนชัดเจน เรียกร้อง ข่มขู่ กดดัน ไม่มีผล

17 พฤษภาคม 2566

พรรคภูมิใจไทย แถลงการณ์ล่าสุด แสดงจุดยืน ไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

   แถลงการณ์ล่าสุด พรรคภูมิใจไทย แสดงจุดยืน ไม่ร่วมรัฐบาล และไม่โหวตนายกฯ จากพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา"ม.112"  ซึ่ง ภูมิใจไทย ยืนยันชัดเจน ไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112


   พรรคภูมิใจไทย ขอเรียนว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย คือ ไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  ตามที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เคยแถลงต่อสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ 

"ภูมิใจไทย" แถลงการณ์ล่าสุด แสดงจุดยืนชัดเจน  เรียกร้อง ข่มขู่ กดดัน ไม่มีผล


    จุดยืนนี้เป็นหลักการสำคัญของพรรคภูมิใจไทย ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือต่อรองได้  พรรคภูมิใจไทย จึงไม่สามารถลงมติสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี  ของพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ได้ 

"ภูมิใจไทย" แถลงการณ์ล่าสุด แสดงจุดยืนชัดเจน  เรียกร้อง ข่มขู่ กดดัน ไม่มีผล

 

   ดังนั้น หากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  ประสบผลสำเร็จ  พรรคภูมิใจไทย พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติอย่างสุดความสามารถ 


  พรรคภูมิใจไทย ขอเรียกร้องให้ฝ่ายเสียงข้างมาก เคารพและรับฟังเสียงข้างน้อย ตามหลักการประชาธิปไตย มิใช่ข่มขู่ และกดดันให้ต้องทำตามที่เสียงข้างมาก ต้องการ หรือกำหนด และขอเรียกร้องให้ พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองที่กดดันให้พรรคภูมิใจไทย สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จาก พรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  ได้แสดงจุดยืนต่อกรณีการเสนอแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  ของท่านให้ประชาชนทราบด้วย 

"ภูมิใจไทย" แถลงการณ์ล่าสุด แสดงจุดยืนชัดเจน  เรียกร้อง ข่มขู่ กดดัน ไม่มีผล

   พรรคภูมิใจไทย ได้สอบถามความเห็นว่าที่ ส.ส. ของพรรค ทั้ง 68 คน รวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง อีกประมาณ 300 คน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้รับข้อมูลตรงกันว่าประชาชนผู้ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทย มากกว่า 5 ล้านคน มีความเชื่อมั่นว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคการเมืองหลักทำหน้าที่ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยพร้อมจะทำหน้าที่นี้ตอบแทนประชาชนทุกคน   ไม่ว่าพรรคภูมิใจไทย จะอยู่ในสถานะใดก็ตาม