วันนี้ 17 พ.ค. 66 "ขึ้นทางด่วนฟรี" 60 ด่าน เช็คเส้นทาง

16 พฤษภาคม 2566

เช็คเส้นทางได้เลย วันที่ 17 พ.ค. 2566 ขึ้นทางด่วนฟรี 60 ด่าน รวม 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. เนื่องในวันหยุดพืชมงคล

วันที่ 17 พ.ค. 2566 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษ จำนวน 60 ด่าน รวม 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. (รวม 1 วัน) ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันพืชมงคล ให้ขึ้นทางด่วนฟรี ดังนี้

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

 

วันนี้ 17 พ.ค. 66 ขึ้นทางด่วนฟรี 60 ด่าน เช็คเส้นทาง

การเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ EXAT Call Center 1543

 

วันนี้ 17 พ.ค. 66 ขึ้นทางด่วนฟรี 60 ด่าน เช็คเส้นทาง

 

วันนี้ 17 พ.ค. 66 ขึ้นทางด่วนฟรี 60 ด่าน เช็คเส้นทาง