อย.ชี้แจงแล้ว ผลตรวจสอบ"ยาแก้ไอ" กรณีผลิตจากโรงงานอินเดีย พบสารปนเปื้อน

28 เมษายน 2566

อย. ตรวจสอบแล้ว ไม่พบยาแก้ไอที่ผลิตจากโรงงานในประเทศอินเดีย ที่พบสารปนเปื้อนจำหน่ายในไทย แนะผู้บริโภคซื้อยาจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต

     อย. ตรวจสอบแล้ว ยาแก้ไอที่ผลิตจากโรงงานในประเทศอินเดียที่ตรวจพบสารปนเปื้อนไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวในประเทศไทย และไม่พบข้อมูลการขายบนอินเทอร์เน็ตรวมทั้งไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและวัตถุดิบที่มาจากบริษัทที่ผลิตยาดังกล่าว แนะผู้บริโภคซื้อยาจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น


   โดย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศเตือนพบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายในยาแก้ไอ "ไกวเฟนิซิน ทีจี" (Guaifenesin TG syrup) ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศอินเดีย โดยตรวจพบการปนเปื้อนสารไดเอทิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล

อย.ชี้แจงแล้ว ผลตรวจสอบ\"ยาแก้ไอ\" กรณีผลิตจากโรงงานอินเดีย พบสารปนเปื้อน

 

    ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว และไม่พบข้อมูลการขายบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย รวมทั้งไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและวัตถุดิบที่มาจากบริษัท QP Pharmachem Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยาด้วย
 


    สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเลือกซื้อและได้รับยาที่มีความปลอดภัยควรซื้อจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตโดยสังเกตป้ายที่แขวนอยู่ในร้านมีข้อความว่าสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน หรือสถานที่ขายยาแผนโบราณ ซึ่งจะมีเภสัชกรประจำร้านยาให้คำแนะนำ และก่อนใช้ยาควรตรวจสอบภาชนะบรรจุยาโดยต้องมีฉลากและเอกสารกำกับยาครบถ้วนและผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai  

อย.ชี้แจงแล้ว ผลตรวจสอบ\"ยาแก้ไอ\" กรณีผลิตจากโรงงานอินเดีย พบสารปนเปื้อน

  ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด