ชนะคดี ศาลชั้นต้นให้มาสด้าเรียกคืนรถ Mazda 2 เครื่องยนต์ดีเซล ปี 2014 - 2018

28 มีนาคม 2566

ชนะคดี ศาลชั้นต้นพิพากษาให้มาสด้าเรียกคืนรถ Mazda 2 เครื่องยนต์ดีเซล ปี 2014 - 2018 ทุกคัน จากเหตุสินค้าชำรุดบกพร่อง

จากกรณีวันที่ 28  มี.ค. เพจ สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ออกมาโพสต์ว่าศาลคดีผู้บริโภค (ผบ 347/2561) พิพากษาให้กลุ่มผู้ใช้รถมาสด้า 2 สกายแอคทีฟ เครื่องยนต์ดีเซล (Mazda 2 Skyactiv D 1.5) เป็นฝ่ายชนะคดีต่อบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากพบปัญหาระหว่างการใช้งาน และปัญหาอื่นๆ จึงออกมาเรียกร้องจากบริษัทฯ ให้รับผิดชอบ

ศาลชั้นต้น สั่ง มาสด้าเรียกคืนรถ Mazda 2 เครื่องยนต์ดีเซล ปี 2014 - 2018 ทุกคัน

โดยศาลพิพากษาให้บริษัทฯ เรียกรถที่มีปัญหาในช่วงปี 2557 – 2561 มาซ่อมให้หายอาการสั่น เร่งไม่ขึ้น น้ำมันเครื่องเกิน จากเหตุสินค้าชำรุดบกพร่อง

ศาลชั้นต้น สั่ง มาสด้าเรียกคืนรถ Mazda 2 เครื่องยนต์ดีเซล ปี 2014 - 2018 ทุกคัน  

ห้ามบริษัทฯ จำหน่ายรถรุ่นที่มีปัญหาดังกล่าว หรือมีสต๊อกให้เรียกคืน จนกว่าจะแก้ปัญหาเสร็จสิ้น ผู้ร้องได้รับชดใช้ค่าซ่อมรถคืน ได้เยียวยาค่าเสียหายทางจิตใจ 30,000 บาท ได้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้งานวันละ 1800 บาท และได้ดอกเบี้ยร้อยละ 5 นับจากวันฟ้อง
 

 

 

 

ขอบคุณเพจ  สภาองค์กรของผู้บริโภค