โปรดเกล้าฯ ให้ "รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

28 มีนาคม 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้ "รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง 

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง กรรมการสอบสวน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

โปรดเกล้าฯ ให้ รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ให้ รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

ซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ มีการร้องเรียนว่า นายรัชฎา เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะไม่ต้องถูกโยกย้ายตำแหน่ง หรือสับเปลี่ยนกำลังในหน่วยงาน เป็นจำนวนเงินรายละหลายแสนบาท ต่อมาตำรวจได้มีการจับกุม นายรัชฎา ซึ่งจากการตรวจสอบภายในห้องทำงานพบเงินสดเกือบ 5 ล้านบาท

โปรดเกล้าฯ ให้ รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

ทางด้านผลการสอบสวนของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า นายรัชฎา มีความผิดวินัยร้ายแรงจริง เพราะจากกการสอบสวนพยานกว่า 50 ปาก ส่วนใหญ่ยอมรับว่าเงินที่พบในห้องทำงานดังกล่าว เป็นเงินที่นำมาจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จริง แต่ก็มีพยานบางกลุ่มให้การอ้างว่าเป็นเงินค่าเช่าพระ และเงินโครงการต่างๆ ของกรมอุทยานฯ

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม