เช็กช่องทาง - ขั้นตอน การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

26 มีนาคม 2566

"เลือกตั้ง66" เช็กช่องทาง - ขั้นตอน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ถึง 9 เม.ย. 66

จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (เลือกตั้ง ส.ส.) และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ซึ่งทางด้าน กกต.เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

เช็กช่องทาง และ ขั้นตอน การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

โดยขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร) ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทาง Web Application

เช็กช่องทาง และ ขั้นตอน การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2566 และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

เช็กช่องทาง และ ขั้นตอน การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ (25 มี.ค. 66) ถึงวันที่ 9 เม.ย. 66 สามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองต่อนายทะเบียนอำเภอ , ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ หรือยื่นคำขอผ่านทางแอปฯ Smart Vote หรือ http://election.dopa.go.th⁣

เช็กช่องทาง และ ขั้นตอน การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

ข้อมูล/เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

 • ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์จะบันทึกข้อมูลส่วนตัวของเราเหล่านี้เข้าไปในระบบ
 • เลขประจําตัวประชาชน
 • ชื่อตัว ชื่อสกุล
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน
 • เลขขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก)
 • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

การยื่นขอเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถทำได้ 2 วิธี

 • ผ่านออนไลน์
 • ยื่นด้วยตัวเองผ่านสำนักงานเขต/สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านออนไลน์

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนออนไลน์ จะเปิดให้เข้าลงทะเบียน 2 ช่องทาง คือ

 • เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน http://election.dopa.go.th
 • แอป Smart Vote สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS