สิ้น "ทูตแล ณัฏฐวุฒิ" อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

24 มีนาคม 2566

สิ้น "ทูตแล ณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร" อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ หลังรักษาอาการป่วยมาสักระยะ

อีกหนึ่งข่าวเศร้า เมื่อนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ และในนามครอบครัววีระภุชงค์ ได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า "การจากไปของพี่แล หรือ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร นับเป็นความเสียใจอย่างที่สุด 

สิ้น ทูตแล ณัฏฐวุฒิ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยเจ้า จงดลบันดาลกุศผลบุญที่พี่แลได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว ประกอบกับกุศลผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาและจะกระทำต่อไป จงเป็นพลังแห่งแสงสว่างส่องทางส่งดวงจิตพี่แล นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เดินทางสู่สุคติในสัมปรายภพ เกิดชาติหน้าฉันใด ขอให้อยู่ใต้ร่มโพธิสมภารในพระพุทธศาสนา เจริญสู่พระนิพพานเป็นที่สุดเทอญ"

โดยตามรายงานระบุว่า นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อเวลา 12.58 น. ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลังจากรักษาตัวจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งมาระยะหนึ่ง ซึ่งจะมีกำหนดการพระราชทานน้ำอาบศพ นายณัฏฐวุฒิวันอาทิตย์ 26 มีนาคม เวลา 15.00 น. ศาลารัตนาวะดี วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ กำหนดสวดพระอภิธรรม 7 วัน เวลา 18:00 น.

สิ้น ทูตแล ณัฏฐวุฒิ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ


 

ประวัติเบื้องต้นของนายณัฏฐวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบุตรชายของ นายจำนงค์ โพธิสาโร อดีต ส.ส.ศรีสะเกษหลายสมัย อดีต รมช.พาณิชย์

 

นายณัฏฐวุฒิ เป็นนักการทูตที่ผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศกัมพูชาถึง 3 รอบด้วยกัน เริ่มจากเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในห้วงเปิดสถานทูต ต่อมาย้ายไปเป็นอัครราชทูตที่กรุงพนมเปญ ก่อนย้ายเป็นกงสุลใหญ่ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอิสราเอล กรุงเทลอาวีฟ ย้ายเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในห้วงเวลาที่เกิดปัญหาคดีเขาพระวิหารในศาลโลก แล้วย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี 2557 จนเกษียนอายุในปี 2560

 

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และลาออกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ภายหลังเกษียนอายุราชการณัฏฐวุฒิได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นกรรมการบริหารสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน ก่อนล้มป่วย และภายหลังถึงแก่กรรม

สิ้น ทูตแล ณัฏฐวุฒิ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

 

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล และ กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand