thainewsonline

'สุวรรณภูมิ' ลงดาบแท็กซี่โกงค่าโดยสารต่างชาติ

19 มีนาคม 2566

'สุวรรณภูมิ' ลงดาบแท็กซี่โกงค่าโดยสารต่างชาติ ในราคาเหมาจ่ายห้ามให้บริการในสนามบิน พร้อมส่งต่อกรมขนส่งพิจารณาโทษ

'สุวรรณภูมิ' ลงดาบแท็กซี่โกงค่าโดยสารต่างชาติ

'สุวรรณภูมิ' ลงดาบแท็กซี่โกงค่าโดยสารต่างชาติ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกบทลงโทษผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่โกงค่าโดยสารชาวต่างชาติ ห้ามให้บริการในสนามบินอีก พร้อมส่งต่อกรมขนส่งพิจารณาโทษ ย้ำค่า Surcharge ที่เรียกเก็บ เป็นของผู้ขับขี่ โดยตรงไม่ใช่รายได้เข้าสนามบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงโทษผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ฐานปลอมแปลงเอกสาร แสดงราคาค่าโดยสาร และ ไม่กดมิเตอร์ โดนเรียกเก็บอัตราค่าบริการ ในราคาเหมาจ่าย และ อ้างว่าอัตราค่าบริการดังกล่าวทางท่าอากาศยานเป็นผู้ให้เรียกเก็บ จากผู้โดยสาร พร้อมทั้งมีการนำเสนอภาพ อัตราค่าโดยสารในราคาเหมาจ่าย ห้ามให้บริการในสนามบินอีก พร้อมส่งต่อกรมขนส่งพิจารณาโทษ

'สุวรรณภูมิ' ลงดาบแท็กซี่โกงค่าโดยสารต่างชาติ

affaliate-2

ทสภ.ได้เรียกตัวผู้ขับขี่มาสอบสวน และ ตรวจสอบตามหลักฐาน พร้อมคำให้การของตัวผู้ขับขี่เอง ซึ่งผู้ขับขี่ยอมรับว่ากระทำความผิดจริง ทสภ.จึงได้พิจารณาลงโทษขั้นสูงสุด โดยการยกเลิกรหัสสมาชิกของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ณ ทสภ. ส่งผลให้ผู้ขับขี่รายนี้ไม่สามารถนำรถแท็กซี่เข้ามารับผู้โดยสารใน ทสภ.ได้อีกต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ได้ส่งข้อมูลการกระทำความผิด ให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาบทลงโทษแก่ผู้ขับขี่ คนดังกล่าวด้วย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า การกระทำของผู้ขับขี่รถแท็กซี่รายนี้นอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ แล้ว ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย 

'สุวรรณภูมิ' ลงดาบแท็กซี่โกงค่าโดยสารต่างชาติ

สำหรับกรณีที่บางสำนักข่าวได้นำเสนอข้อมูลว่า ค่า Surcharge จำนวน 50 บาท เป็นเงินในส่วนที่เป็นรายได้ของท่าอากาศยานนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน ทสภ.ขอเรียนชี้แจงว่า ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ค่า Surcharge จะจ่ายให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ ที่ลงทะเบียน กับสนามบินเท่านั้น

ทั้งนี้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทสภ.มีมาตรการป้องปราม ไม่ให้เกิดปัญหากรณีรถแท็กซี่ ไม่เปิดมิเตอร์ หรือ เรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย เกินราคาที่กฏหมายกำหนด โดย ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ ทำการสุ่มตรวจรถแท็กซี่ ที่รับผู้โดยสาร ณ บริเวณช่องจอดรถแท็กซี่ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

affaliate-3