เปิด 6 เช็กลิสต์ ข้อควรรู้ก่อนซื้อ “บ้านมือสอง” ซื้อยังไงไม่ให้โดนหลอก

11 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดเผย 6 เช็กลิสต์ ข้อควรรู้สำหรับใครสนใจคิดอยากจถซื้อบ้านมือสอง และมีปัจจัยอะไรในการเลือก ให้ไม่โดนหลอก

หากใครที่กำลังมองหาที่พักอาศัยเช่น บ้าน หรือคอนโด สำหรับคนที่ต้องการประหยัดเงินซื้อมือหนึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นัก ที่พักอาศัยมือสองอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่ใช่น้อย เพราะมีราคาที่ถูกสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ แต่การจะซื้อบ้านมือสอง ขึ้นอยู่หลายกับหลายปัจจัย เช่นค่าใช้จ่าย คุณภาพของโครงสร้าง เรื่องกรรมสิทธิ์ และเรื่องของเพื่อนบ้าน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพิจารณาในการเลือกซื้อบ้าน หรือคอนโดมือสอง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ใช่เพียงค่าใช้จ่ายเท่านั้น วันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ จะมาเผย 6 ข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง

เปิด 6 เช็กลิสต์ ข้อควรรู้ก่อนซื้อ บ้านมือสอง ซื้อยังไงไม่ให้โดนหลอก

6 ข้อควรรู้ก่อนซื้อ "บ้านมือสอง" จะได้ไม่โดนหลอก

  1. รู้เหตุผลที่แท้จริงในการขายบ้านมือสอง

สิ่งแรกที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง หรือคอนโดฯ มือสอง คือเหตุผลในการประกาศขายของเจ้าของเดิม เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจและต่อรองราคา เนื่องจากบางสาเหตุอาจส่งผลกระทบในอนาคตได้ เช่น ขายบ้านเนื่องจากมีภาระหนี้สิน หรือถูกเจ้าหนี้บังคับขาย หรือขายเพราะปัญหาเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้าน

2. เช็คสภาพบ้านมือสองให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ

ผู้ซื้อควรสังเกตรายละเอียดโครงสร้างบ้านมือสองและสภาพแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วยเช่นกัน เนื่องจากเจ้าของเดิมอาจจงใจไม่แจ้งปัญหาด้านโครงสร้าง หรือการใช้งานอื่นๆ ให้ผู้ซื้อทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกดราคาก็เป็นได้ เช่น พื้นดินรอบบ้านหรือรั้วทรุดตัว เสาหรือคานมีรอยแตกร้าวลึก หากพบปัญหาเหล่านี้ ผู้ซื้อควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ก่อนตกลงต่อรองเรื่องราคากับเจ้าของเดิมอีกครั้ง

เปิด 6 เช็กลิสต์ ข้อควรรู้ก่อนซื้อ บ้านมือสอง ซื้อยังไงไม่ให้โดนหลอก

 

3. ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของบ้านมือสอง หรือคอนโดฯ มือสอง

อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการตรวจสอบให้ละเอียดว่าโฉนดที่ดินของบ้านมือสอง หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคอนโดฯ มือสอง ที่จะซื้อนั้นถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากโฉนดที่ผู้ขายนำมาให้อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีการปลอมแปลง หรือถูกอายัดตามกฎหมาย ผู้ซื้อจึงควรตรวจสอบรายละเอียดว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงก่อน เพื่อป้องกันกรณีที่ผู้ประกาศขายไม่ใช่เจ้าของบ้านตัวจริง แล้วแอบอ้างขายบ้านมือสองของผู้อื่น ซึ่งหากได้ตกลงทำการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว จะทำให้ผู้ซื้อเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องตกลงซื้อขายกับผู้อื่น เช่น ญาติของเจ้าของเดิม จะต้องให้ผู้ขายนั้นแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่ชัดเจนก่อนเสมอ

4. "ใบปลอดหนี้" คือสิ่งจำเป็นในการซื้อขาย

ใบปลอดหนี้ คือเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินค่าส่วนกลางในการอยู่อาศัยในคอนโดฯ หากขาดเอกสารนี้จะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินได้ โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินการขอเอกสารนี้ที่สำนักงานนิติบุคคล เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายค้างชำระ (ถ้ามี) ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้ดีว่าเจ้าของเดิมค้างจ่ายค่าส่วนกลางหรือมีหนี้ค้างอื่นกับทางนิติบุคคลหรือไม่ และแจ้งให้ผู้ขายจัดการเคลียร์หนี้ค้างให้เรียบร้อย ไม่เช่นนั้นผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้เอง

5. ตกลงรายละเอียดสัญญา และค่าใช้จ่ายวันโอน

เมื่อได้บ้านมือสองที่ถูกใจแล้ว ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายเพื่อตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายให้ชัดเจน โดยควรระบุราคาที่ตกลงซื้อขาย รวมถึงค่ามัดจำ และระยะเวลาที่ต้องชำระส่วนที่เหลือให้ชัดเจน หากผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือได้ภายในกำหนด ผู้ขายก็จะมีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำเช่นกัน ซึ่งเมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องให้สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อใช้เป็นเอกสารในการดำเนินการยื่นกู้กับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ในสัญญาจะซื้อจะขายต้องระบุรายละเอียดในเรื่องค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ให้ชัดเจนว่า ฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หรือตกลงแบ่งจ่ายกันอย่างไร หลัก ๆ แล้วผู้ซื้อจะมีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมินที่ดินหรือราคาซื้อขาย ส่วนใหญ่แบ่งจ่ายคนละครึ่งกับผู้ขาย (หากราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท ค่าโอนกรรมสิทธิ์จะเหลือ 1%)

- ค่าจดจำนอง 1% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด ในกรณีที่ขอยื่นกู้กับสถาบันการเงินเท่านั้น (หากราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท ค่าจดจำนองจะเหลือ 0.01%)

- ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน

 

เปิด 6 เช็กลิสต์ ข้อควรรู้ก่อนซื้อ บ้านมือสอง ซื้อยังไงไม่ให้โดนหลอก

 

6. การเลือกเอเจนต์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นตัวช่วยซื้อบ้านมือสอง

การซื้อบ้านมือสอง หรือคอนโดฯ มือสอง มีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากการซื้อบ้านใหม่ไม่น้อย จึงอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ซื้อที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน การเลือกใช้บริการนายหน้าหรือเอเจนต์อสังหาฯ จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ นอกจากเอเจนต์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาฯ แล้ว ยังสามารถให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของผู้ซื้อมือใหม่ได้ไม่น้อยด้วย

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews