เผยภาพล่าสุด อาจารย์แม่ "รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ" ในวัย 87 ปี

25 มกราคม 2566

เผยภาพล่าสุดในวัย 87 ปี อาจารย์แม่ "รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ" อดีต อาจารย์,นักพูด,พิธีกร,นักแสดง,อธิการบดี,นักการเมือง ชื่อดัง

 หลายคนคงรู้จักกันดี สำหรับ อาจารย์แม่ "รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ" ล่าสุดวันที่ 25 มกราคม 2566 ในโลกออนไลน์ได้มีการเปิดเผยภาพปัจจุบันของอาจารย์แม่ ในวัย 87 ปี หลังจากผ่านวันคล้ายวันเกิด 7 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งในตอนนี้ท่านก็อยู่ในวัยชรามากแล้ว แต่ถึงอย่างไร เหล่าบรรดาลูกศิษย์ของท่านก็ยังคงคิดถึงไม่เสื่อมคลาย แม้วันเปลี่ยนเวลาเดินแต่ความน่าเคารพยังมีอยู่เหมือนเดิม 

เผยภาพล่าสุด อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ในวัย 87 ปี

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sakon Ketkaew ได้โพสต์ภาพของล่าสุด อาจารย์แม่ ในแฟนเพจ "ภาพเก่าในอดีต" พร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่า "ครูบาอาจารย์ นักพูด พิธีกร ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ อาจารย์แม่เกิด 7 มกราคม 2479 ...ปัจจุบันอายุ 87 ปีแล้วครับ"

เผยภาพล่าสุด อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ในวัย 87 ปี

 

สำหรับประวัติเบื้องต้นของอาจารย์แม่ เกิดวันที่ 7 มกราคม 2479 สมรสกับ พล.อ.ต. ประเทศ สินธุเดชะ มีบุตร 1 คน คือ ดร.นิธินาถ เตลาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยภาพล่าสุด อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ในวัย 87 ปี

การทำงานรับราชการเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนขยับขยายเลื่อนขั้นมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษอีกหลายสถาบันการศึกษา

  เผยภาพล่าสุด อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ในวัย 87 ปี

 

เมื่ออาจารย์แม่เกษียณอายุราชการ ก็เข้ามาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นที่รักใคร่ของนักศึกษา และมักมีการออกงานของทางมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ เช่น พิธีไหว้ครู เป็นต้น

  


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews