โทษใหม่! ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับสูงสุด 4,000 บาท แถมตัดใบขับขี่ 1 แต้ม

23 มกราคม 2566

โทษจราจรใหม่ "ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย" ปรับสูงสุด 4,000 บาท แถมตัดแต้มใบขับขี่ 1 แต้ม และถ้าใครถูกตัดเหลือ 0 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน) ถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน ทั้งที

โทษใหม่! "ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย" ปรับสูงสุด 4,000 บาท แถมตัดแต้มใบขับขี่ 1 แต้ม

โทษใหม่! ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับสูงสุด 4,000 บาท แถมตัดใบขับขี่ 1 แต้ม

กฎหมายจราจรใหม่ 2565 ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท พร้อมถูกตัดแต้มใบขับขี่ทันที 1 คะแนน และถ้าใครถูกตัดเหลือ 0 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน) ถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน 

ซึ่งหลังจากกฏหมายจราจรฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 โดยกฏหมายใหม่นี้มีการเพิ่มอัตราโทษปรับความผิดในอัตราที่สูงขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฏหมายจราจรใหม่นี้คือ กรณีที่คนขับรถไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย จากเดิมที่เคยปรับไม่เกิน 1,000 บาท ก็ขยับเพิ่มสูงขึ้นเป็นไม่เกิน 4,000 บาท 

 ดังนั้น หากผู้ขับขี่พบว่ามีทางม้าลายอยู่เบื้องหน้า จะต้องชะลอความเร็วหรือเตรียมหยุดรถ โดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตร และรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน จึงค่อยขับรถผ่านไปได้ และกรณีมีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ผู้ขับขี่ควรสังเกตทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย

โทษใหม่! ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับสูงสุด 4,000 บาท แถมตัดใบขับขี่ 1 แต้ม

เผยบทลงโทษ กรณีไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

  • กรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
  • มีโทษปรับ ไม่เกิน 4,000 บาท 
  • ตัดคะเเนนความประพฤติทันที่ 1 คะแนน
  • ถูกตัดเหลือ 0 คแนน จะเป็นอย่างไร
  • พักใช้ใบขับขี่ ห้ามขับรถ 90 วัน
  • ฝ่าฝืนขับรถ ช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่ โทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • หากโดนพักใช้ใบขับขี่เกิน 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกตัดคะแนนจนถูกพัก ใช้ใบขับขี่ภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท!

โทษใหม่! ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับสูงสุด 4,000 บาท แถมตัดใบขับขี่ 1 แต้ม