พยากรณ์อากาศ เตือนภาคใต้มีฝนตกหนัก ส่วนไทยตอนบนอุณหภูมิลดอีก 2-4 องศาฯ

29 ธันวาคม 2565

"กรมอุตุนิยมวิทยา" พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 มวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยอีกระลอก ส่งผลทำให้ไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาฯ

พยากรณ์อากาศ เตือนภาคใต้มีฝนตกหนัก ส่วนไทยตอนบนอุณหภูมิลดอีก 2-4 องศาฯ

"พยากรณ์อากาศเตือน 7 วันข้างหน้า" มวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยอีกระลอก ทำให้ไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาฯ  ภาคอีสาน-ตะวันออกมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มในบางเเห่ง

พยากรณ์อากาศ เตือนภาคใต้มีฝนตกหนัก ส่วนไทยตอนบนอุณหภูมิลดอีก 2-4 องศาฯ

พยากรณ์อากาศ เตือนภาคใต้มีฝนตกหนัก ส่วนไทยตอนบนอุณหภูมิลดอีก 2-4 องศาฯ

"กรมอุตุนิยมวิทยา" พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว 
โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส


ช่วงวันที่ 2 - 4 มกราคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส


มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระวังภัยที่เกิดจากลมแรงและอากาศแห้ง 
สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ตลอดช่วง

ภาคเหนือ (29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566)

 ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นถึงหนาว 
และอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ 
ทางตอนบนของภาค


ในช่วงวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2565 อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
26 - 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3 - 10 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566)
ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง 
และอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 16 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 26 - 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคกลาง (29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566)

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 - 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ส่วนในวันที่ 3 - 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก (29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566)

ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 - 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 30 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566)

ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 อากาศเย็น กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค

ในช่วงวันที่ 2 - 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566)

ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล (29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566)

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 อากาศเย็น และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 31 องศาเซลเซียส

ส่วนในวันที่ 2 - 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม