เผยรายชื่อ 6 กำลังพลเสียชีวิต เรือหลวงสุโขทัย หลังพิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว

22 ธันวาคม 2565

กองทัพเรือ เผยรายชื่อ 6 กำลังพลเสียชีวิต เรือหลวงสุโขทัยอับปาง หลังพิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 6 นายได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์

จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากประสบเหตุคลื่นลมแรง น้ำทะลักเข้าตัวเรือ จนเรือเอียง เครื่องยนต์ติดขัดและระบบสื่อสารไม่สามารถใช้การได้ จนล่มลงกลางทะเลในที่สุด เบื้องต้นมีการช่วยเหลือกำลังพลได้แล้วบางส่วน โดยมีทั้งผู้รอดชีวิต และผู้เสียชีวิต ขณะนี้ยังคงมีกำลังพลสูญหาย 23 ราย ทางกองทัพเรือได้เร่งระดมกำลังค้นหาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

เผยรายชื่อ 6 กำลังพลเสียชีวิต เรือหลวงสุโขทัย หลังพิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว

 

โดยล่าสุดทาง กองทัพเรือ ได้เผยรายชื่อกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยผู้เสียชีวิตทั้ง 6 นาย จากผลการพิสูจน์อัตลักษณ์ ประกอบด้วย

1. เรือโท สามารถ แก้วผลึก

2. พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ

3. พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์

4. พันจ่าเอก อำนาจ พิมที

5. จ่าเอก จักรพงค์ พูนผล

6. พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ

เผยรายชื่อ 6 กำลังพลเสียชีวิต เรือหลวงสุโขทัย หลังพิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว

โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 6 นายได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 กองทัพเรือจะนำกำลังพลที่เสียชีวิตและพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วจำนวน 6 รายเดินทางกลับอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ จากกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกำหนดเดินทางถึงสนามบินอู่ตะเภา ในช่วงบ่าย ซึ่ง พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือจะเป็นประธานในพิธีรับกำลังพลที่เสียชีวิต โดยพิธีจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างสมเกียรติ

สำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิต 6 รายนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยตั้งบำเพ็ญกุศล ฯ กิจการฌาปนสถานกองทัพเรือ สัตหีบ

เผยรายชื่อ 6 กำลังพลเสียชีวิต เรือหลวงสุโขทัย หลังพิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว

 

รายชื่อกำลังพลกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่สูญหาย รวมทั้งสิ้น 23 นาย ประกอบด้วย

1. ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม

2. จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ

3. พันจ่าเอก จิราวัฒน์ เจริญศิลป์

4. จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์

5. จ่าเอก ชูชัย เชิดชิด

6. จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช

7. จ่าโท สหรัฐ อีสา

8. จ่าตรี นพณัฐ คำวงศ์

9. จ่าตรี สถาพร สมเนื้อ

10. จ่าตรี ศราวุธ นาดี

11. จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย

12. จ่าตรี โสภณ วงษ์สนิท

13. จ่าตรี สิริธิติ งามทอง

14. พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร

15. พลทหาร อับดุลอาชีด มะแอ

16. พลทหาร สุทธิพงษ์ หงส์ทอง

17. พลทหาร จำลอง แสนแก

18. พลทหาร ทวีศักดิ์ แซ่เชียว

19. พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม

20. พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี

21. พลทหาร ชลัช อ้อยทอง

22. พลทหาร ชัยชนะ ช่างวาด

23. พันจ่าเอก คุณากร จริยศ

เผยรายชื่อ 6 กำลังพลเสียชีวิต เรือหลวงสุโขทัย หลังพิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews