หมอธีระ เผยข้อมูลโควิด-19 แนะผู้ติดเชื้อควรแยกกักตัวกี่วัน

01 ธันวาคม 2565

หมอธีระ วรธนารัตน์ เผยข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 แนะผู้ติดเชื้อควรแยกกักตัวกี่วัน หากมีอาการป่วยแต่ผลตรวจเป็นลบ อย่าเพิ่งไว้วางใจ

"หมอธีระ" หรือ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ถึงสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 แนะผู้ติดเชื้อควรแยกกักตัวกี่วัน หากมีอาการป่วยแต่ผลตรวจเป็นลบ อย่าเพิ่งไว้วางใจ

หมอธีระ เผยอัพเดทข้อมูลโควิด-19 แนะผู้ติดเชื้อควรแยกกักตัวกี่วัน

1 ธันวาคม 2565...เริ่มต้นเดือนแห่งเทศกาลอย่างระมัดระวัง...

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 372,982 คน ตายเพิ่ม 741 คน รวมแล้วติดไป 647,708,741 คน เสียชีวิตรวม 6,639,450 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และไต้หวัน

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 90.41 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 81.1

 

อัพเดตจาก WHO

องค์การอนามัยโลกออกรายงานล่าสุด WHO Weekly Epidemiological Update เมื่อคืนนี้ 30 พฤศจิกายน 2565

โอมิครอน ครองการระบาดถึง 99.9% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

หากวิเคราะห์สายพันธุ์ในสัปดาห์ล่าสุด พบว่า BA.5 มีสัดส่วน 73%, BA.2 เพิ่มขึ้นเป็น 10.1% (เดิม 7.9%), BA.4 ลดลงเหลือ 2.8% (เดิม 3.4%)

สำหรับสายพันธุ์ย่อยที่น่ากังวลสำหรับทั่วโลกนั้น พบว่า BQ.1.x นั้นมีการระบาดเพิ่มขึ้นเป็น 27.3% (เดิม 23.1%), ในขณะที่ BA.2.75.x เพิ่มขึ้นเป็น 6.6% (เดิม 5.4%), ส่วน XBB เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.8% (เดิม 2.7%)

ปัจจุบัน BQ.1.x นั้นแตกหน่อต่อยอดไปจนมีลูกหลานกว่า 30 สายพันธุ์ย่อยแล้ว

อัพเดต Long COVID หลังติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron

Magnusson K และคณะ จากประเทศนอร์เวย์ เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์ Nature Communications เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โดยศึกษาความชุก และความเสี่ยงในการเกิดอาการผิดปกติต่างๆ ของ Long COVID ในกลุ่มประชากรที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า จำนวน 23,767 คน และ Omicron จำนวน 13,365 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรที่ไม่ได้ติดเชื้อ จำนวน 105,297 คน

 

สาระสำคัญคือ ในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากที่ติดเชื้อนั้น ความเสี่ยงและอัตราการเกิดปัญหา Long COVID ของกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า และ Omicron นั้นไม่แตกต่างกัน

แต่หลังจาก 3 เดือนเป็นต้นไป กลุ่มผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron นั้นจะมีอัตราการเกิดปัญหา Long COVID โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ น้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าอยู่บ้าง

อย่างไรก็ตาม ในแง่ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการผิดปกติหลักๆ ของ Long COVID ในระบบต่างๆ ของร่างกายนั้น หากเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อแล้ว การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า Omicron ไม่ได้แตกต่างจากเดลต้า

ดังนั้น จึงตอกย้ำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ให้ติดเชื้อซ้ำ

สถานการณ์ปัจจุบันของไทยนั้นมีการติดเชื้อแพร่เชื้อกันมากระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและคนใกล้ชิด (Responsible living) เป็นเรื่องที่ควรทำอย่างเป็นกิจวัตร

หากไม่สบาย ตรวจพบว่าติดเชื้อ ควรแยกตัวจากคนอื่นอย่างน้อย 7-10 วัน จนกว่าจะอาการดีขึ้น ไม่มีไข้ และตรวจ ATK แล้วได้ผลลบ ก่อนออกมาใช้ชีวิตและป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดจนครบสองสัปดาห์

แต่หากมีอาการป่วย แต่ตรวจได้ผลลบ อย่าเพิ่งวางใจ ควรตรวจซ้ำทุกวันอย่างน้อย 3 วันติดกัน คอยสังเกตรอบข้าง รักษาระยะห่างจากคนที่ไม่ได้ป้องกันตัว ใช้เวลาสั้นๆ ในการพูดคุยพบปะหรือบริการ เลี่ยงการกินดื่มร่วมกับผู้อื่นนอกบ้าน ไม่ควรแชร์ของกินของใช้ร่วมกับคนอื่น เลี่ยงสถานที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก

หมอธีระ เผยอัพเดทข้อมูลโควิด-19 แนะผู้ติดเชื้อควรแยกกักตัวกี่วัน

หมอธีระ เผยอัพเดทข้อมูลโควิด-19 แนะผู้ติดเชื้อควรแยกกักตัวกี่วัน

หมอธีระ เผยอัพเดทข้อมูลโควิด-19 แนะผู้ติดเชื้อควรแยกกักตัวกี่วัน

หมอธีระ เผยอัพเดทข้อมูลโควิด-19 แนะผู้ติดเชื้อควรแยกกักตัวกี่วัน

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews