ช่องทางลงทะเบียนขอบัตรอนุญาตผ่าน เข้า – ออก ( APEC 2022 )

17 พฤศจิกายน 2565

ช่องทางลงทะเบียนขอบัตรอนุญาตผ่าน เข้า – ออก พื้นที่ประกาศห้าม ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ( APEC 2022 )

ช่องทางลงทะเบียนขอบัตรอนุญาตผ่าน เข้า – ออก พื้นที่ประกาศห้าม

ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ( APEC 2022 )

สแกน QR Code ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 พ.ย.65

ช่องทางลงทะเบียนขอบัตรอนุญาตผ่าน เข้า – ออก  ( APEC 2022 )

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฯ สำหรับผู้ที่พักอาศัย หรือสำนักงานอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศปิดการจราจรโดยลงทะเบียนผ่าน Google form เพียงสแกน QR CODE ตาม สน.ท้องที่ (สน.ทองหล่อ และ สน.ลุมพินี ) ในพื้นที่ของท่าน ได้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

เอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องเตรียม อาทิ

• สำเนาบัตรประชาชน

• สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

• ภาพถ่ายรถ

ติดต่อรับบัตรได้ ณ สถานีตำรวจ ที่ท่านลงทะเบียน

จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ทั้งนี้สอบถามเส้นทางจราจร โทร. 1197 กองบังคับการตำรวจจราจร

ช่องทางลงทะเบียนขอบัตรอนุญาตผ่าน เข้า – ออก  ( APEC 2022 )