ประชุมเอเปค แจ้งปิด Sky Walk แยกเฉลิมเผ่า-อาคารมณียา 17-19 พ.ย.นี้

16 พฤศจิกายน 2565

ทางสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี และ ปทุมวัน ได้ขอความร่วมมือปิดทางเดิน BTS Skywalk ตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่า (หน้าวัดปทุมวนารามฯ) จนถึง หน้าอาคารมณียา ตั้งแต่วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประชุมเอเปค แจ้งปิด Sky Walk แยกเฉลิมเผ่า-อาคารมณียา 17-19 พ.ย.นี้

ซึ่งการประชุมเอเปคจะอยุ่ในระหว่างวันที่ 14– 19 พฤศจิกายน 2565 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค APEC 2022 ซึ่งจะประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ประชุมเอเปค แจ้งปิด Sky Walk แยกเฉลิมเผ่า-อาคารมณียา 17-19 พ.ย.นี้

โดยจะหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในยุคหลังโควิด-19 ให้ครอบคลุมและยั่งยืนท่ามกลางบริบทโลกที่ท้าทาย และผลักดันให้ผู้นำร่วมกันรับรอง “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” เพื่อให้เอเปคมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ด้วย

ประชุมเอเปค แจ้งปิด Sky Walk แยกเฉลิมเผ่า-อาคารมณียา 17-19 พ.ย.นี้

ส่วนเรื่องของการปิด Sky Walk ตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่าจนถึงหน้าอาคารมณียา 17-19 พ.ย.นี้ ประชุม APEC 2022

ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) ทางสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี และ ปทุมวัน ได้ขอความร่วมมือปิดทางเดิน BTS Skywalk ตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่า (หน้าวัดปทุมวนารามฯ) จนถึง หน้าอาคารมณียา ตั้งแต่วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยยังสามารถใช้บันไดขึ้น-ลง หน้าอาคารมณียา และองค์การโทรศัพท์ (เดิม)ได้ ส่วนสถานีรถไฟฟ้าชิดลม เปิดให้บริการตามปกติ

ประชุมเอเปค แจ้งปิด Sky Walk แยกเฉลิมเผ่า-อาคารมณียา 17-19 พ.ย.นี้

ประชุมเอเปค แจ้งปิด Sky Walk แยกเฉลิมเผ่า-อาคารมณียา 17-19 พ.ย.นี้