ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งตรวจสอบแบงค์พันปลอมจากต่างประเทศเข้าไทย

15 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องแบงค์พันปลอม หรือ ธนบัตรปลอม

ประเด็นแบงค์พันปลอม หรือ ธนบัตรปลอม หมายเลขเดียวกันจากต่างประเทศระบาดเข้าไทย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องแบงค์พันปลอม หรือ ธนบัตรปลอม หมายเลขเดียวกันจากต่างประเทศระบาดเข้าไทย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งตรวจสอบแบงค์พันปลอมจากต่างประเทศเข้าไทย

แบงค์พันปลอมหรือ ธนบัตรปลอม หมายเลขเดียวกันจากต่างประเทศระบาดเข้าไทย ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งภาพตามที่เป็นข่าว คือภาพเหตุการณ์การจับกุมธนบัตรปลอมที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 21 ฉบับ ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยภาพข่าวดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่วนซ้ำเป็นระยะๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงข้อความในข่าว และทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยชี้แจงข่าวดังกล่าวนี้แล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2559 ว่าไม่เป็นความจริง

ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งตรวจสอบแบงค์พันปลอมจากต่างประเทศเข้าไทย

ซึ่งได้ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02-356-7799

สรุปคือ เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เนื่องจากเป็นการนำภาพข่าวเก่ามาเผยแพร่ซ้ำและเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่


หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งตรวจสอบแบงค์พันปลอมจากต่างประเทศเข้าไทย