ขสมก. ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 14 สาย หลีกเลี่ยงปิดการจราจร ประชุมเอเปค 2022

13 พฤศจิกายน 2565

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 14 สาย หลีกเลี่ยงปิดการจราจรในการประชุมเอเปค 2022 ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2565

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC 2022) ตั้งแต่วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล จะปิดการจราจรบางช่วงบนถนนรัชดาภิเษก, ถนนดวงพิทักษ์ถนนเพลินจิต, ถนนราชดำริ และถนนวิทยุ ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 14 สาย หลีกเลี่ยงปิดการจราจร ประชุมเอเปค 2022

 

ขสมก. จึงปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ จำนวน 14 เส้นทาง ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรบนถนนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาย 185 (รังสิต - คลองเตย) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตลอดทั้งวัน

    เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 24  เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4  เลี้ยวขวาเข้าถนนเกษมราษฎร์ สุดเส้นทางที่อู่คลองเตย

    เที่ยวกลับ :  เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 24 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาแยกอโศกมนตรี เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ 

2. สาย 136 (อู่คลองเตย - หมอชิต 2) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตลอดทั้งวัน

    เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 42 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาแยกอโศกมนตรี เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

    เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 40 เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4  เมื่อถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัชดาภิเษก เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

 

3. สาย 25 (อู่แพรกษา (บ่อดิน) - ท่าช้าง) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

    เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

    เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

4. สาย 505 (ปากเกร็ด - สวนลุมพินี) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

    เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังต์  เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

    เที่ยวกลับ : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร

5. สาย 508 (ปากน้ำ - ท่าราชวรดิษฐ์) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

    เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

    เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

6. สาย 2 (สำโรง - ปากคลองตลาด)ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น.ของวันถัดไป

    เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี  ถึงแยกประตูน้ำ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

    เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ มุ่งหน้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

7. สาย 511 (ปากน้ำ - สายใต้ใหม่) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

    เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี  ถึงแยกประตูน้ำ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

    เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ มุ่งหน้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

8. สาย 13 (อู่พระราม 9 - คลองเตย) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

    เที่ยวไป : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร

    เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนชิดลมต่อเนื่องถนนหลังสวน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสารสิน เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 14 สาย หลีกเลี่ยงปิดการจราจร ประชุมเอเปค 2022

9. สาย 77 (อู่สาธุประดิษฐ์ - หมอชิต 2) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

    เที่ยวไป : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร

    เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนชิดลมต่อเนื่องถนนหลังสวน เลี้ยวขวาเข้าถนนสารสิน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ  เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

10. สาย 62 (ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

      เที่ยวไป : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร

      เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกนานา เลี้ยวขวาเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหลังสวน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสารสิน เลี้ยวขวาเข้าถนนวิทยุ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

11. สาย 76 (แสมดำ - ประตูน้ำ) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

      เที่ยวไป : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร

      เที่ยวกลับ : จากแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 เมื่อถึงแยกศาลาแดง เลี้ยวขวาเข้าถนนสีลม เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

12. สาย 15 (อู่กัลปพฤกษ์ - บางลำพู) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

      เที่ยวไป : เดินรถได้ตามเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร

      เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ ถึงแยกปทุมวัน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4  ถึงแยกศาลาแดง เลี้ยวขวาเข้าถนนสีลม เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ  

13. สาย A3 (ดอนเมือง - สวนลุมพินี) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น.ของวันถัดไป

      เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ  ถึงแยกประตูน้ำ  เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี  เลี้ยวขวาเข้าถนนชิดลมต่อเนื่องถนนหลังสวน เลี้ยวขวาเข้าถนนสารสิน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ  เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

      เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ  ถึงแยกวิทยุ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุ  เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสารสิน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ  เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4  เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท  ถึงแยกปทุมวัน  เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1  ถึงแยกราชประสงค์ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ  

14. สาย 501 (มีนบุรี - หัวลำโพง) ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

      เที่ยวไป : เดินรถตามเส้นทางปกติ  ถึงปากซอยสุขุมวิท 71 เลี้ยวขวาเข้าถนนสุขุมวิท  เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)  เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี  ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ  ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไท เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ  

      เที่ยวกลับ : เดินรถตามเส้นทางปกติ  ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท 71 เข้าเส้นทางเดินรถตามปกติ

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews