เปิดพิกัด 25 เขต กทม. ที่มีการจัดงานลอยกระทง 2565 เช็กมีที่ไหนบ้าง

07 พฤศจิกายน 2565

เปิดพิกัด 25 เขต ในกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดงานลอยกระทง 2565 พร้อมจัดกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงดนตรี ฉายหนังกลางแปลง การจำหน่ายอาหาร สินค้า เช็กมีที่ไหนบ้าง

วันลอยกระทง เป็นประเพณีเก่าแก่ของสังคมไทยที่จัดทำขึ้นตามความศรัทธา ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยความเชื่อของการลอยกระทงที่มีกันมาช้านาน เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำชำระร่างกาย ดื่มกิน รวมไปถึงทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ และกิจกรรมที่ทำลายแหล่งน้ำ อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทง คือการปล่อยความทุกข์ ความโศกเศร้าต่างๆ ให้ลอยหายไปกับแม่น้ำ 

 

เปิดพิกัด 25 เขต กทม. ที่มีการจัดงานลอยกระทง 2565 เช็กมีที่ไหนบ้าง


และปีนี้ วันลอยกระทง 2565 ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หลายจังหวัดได้จัดงานเทศกาลกันอย่างคึกคัก และมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกหลายรูปแบบ เนื่องจากมีการผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติ พบปะสังสรรค์กันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ล่าสุดทาง กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวม 25 เขตที่มีการจัดงานลอยกระทง 2565 พิกัดลอยกระทงกทม. ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งการแสดงดนตรี ฉายหนังกลางแปลง การจำหน่ายอาหาร สินค้า ดังนี้ 

เขตพระนคร 

- ณ คลองโอ่งอ่าง วันที่ 6-8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 22.00 น. พบกับการแสดงดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ฉายหนังกลางแปลง การสาธิตการประดิษฐ์กระทง และการจำหน่ายสินค้า


เขตพญาไท

- ณ กรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 6-7 พ.ย. 65 เวลา 10.00 - 22.00 น. 

วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 10.00 - 24.00 น. 

มีการจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าพื้นบ้าน OTOP และการจําหน้ายสินค้ากว่า 150 บูธ การแสดงบนเวที วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์


เขตสาทร

- ณ ท่าน้ำวัดยานนาวา วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 15.00 - 02.00 น. มีลานบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ มีการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวัด 


เขตบางคอแหลม

- ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ วันที่ 5-8 พ.ย. 65 เวลา 10.00 - 24.00 น. มีการแสดงดนตรีสด (ศิลปิน:เปาวลี Yes Indeed ลาดา อาร์สยาม Better Weather) การแสดงศิลปะ (วิทยาลัยนาฎศิลป์) ตลอดจนมีการจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม

- ณ Termanal 21 Rama 3 วันที่ 5-13 พ.ย. 65 เวลา 10.00 - 24.00 น. มีการแสดงดนตรีสด ตลอดจนมีการจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม

- ณ วัดบางโคล่นอก วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 09.00 - 23.30 น. มีซุ้มรับประทานอาหาร สอยดาว จำหน่ายกระทง ส่วนวัดต่างๆและสวนสาธารณะริมแม่น้ำเปิดให้ลอยกระทงตามท่าน้ำ


เขตคลองเตย

- ณ วัดสะพาน วันที่ 8 พ.ย. 65


เขตวัฒนา

- ณ วัดภาษี และชุมชนข้างสะพานคลองตัน วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สำหรับที่วัดภาษี จะเป็นการลอยกระทงไร้การสัมผัสน้ำ (มีไม้ชักรอก)

 

เปิดพิกัด 25 เขต กทม. ที่มีการจัดงานลอยกระทง 2565 เช็กมีที่ไหนบ้าง

เขตพระโขนง

- ณ คลองเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก ซอยสุขุมวิท 56 วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พบกับการประกวดหนูน้อยนพมาศอายุ 5-10 ปี การฉายหนังกลางแปลง การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ การจำหน่ายสินค้าชุมชน


เขตสวนหลวง

- ณ วัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 

วันที่ 7-8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

วันที่ 7 พ.ย. 65 ประกวดแข่งขันคีตะมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

วันที่ 8 พ.ย. 65 ประกวดหนูน้อยนพมาศ รุ่นอายุ 3-5 ปี


เขตบางนา

- ณ ลานอเนกประสงค์ที่ทำการศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ เขตบางนา วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 21.00 น. มีการจัดงานลอยกระทงในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม เกิดความรักความสามัคคีระหว่างชุมชน โรงเรียน และสังคมรอบข้าง เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบต่อไป

- ณ ศูนย์เยาวชนบางนา และบริเวณท่าน้ำวัดบางนานอก ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 09.00 - 23.00 น. กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1. ขบวนแห่รถบุปผชาติและนางนพมาศของหน่วยงานต่าง ๆ 2. การประกวดหนูน้อยนพมาศ 3. การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา 4. การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี 5. การจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดคนเดิน

- ณ ท่าน้ำสรรพาวุธ วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 23.00 น. พบกับการประกวดหนูน้อยนพมาศ พิธีปล่อยขบวนนางนพมาศและขบวนรถบุปผชาติ ขบวนเคลื่อนไปตามเส้นทางถนนสรรพาวุธสู่บริเวณท่าน้ำถนนสรรพาวุธ การแสดงนาภูศิลป์และดนตรี


เขตจตุจักร

- ณ สวนป่าประชาชื่น ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร  วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 09.00 - 20.00 น. มีการสาธิตประดิษฐ์กระทง การประกวดกระทง ชมการแสดงลูกทุ่งและลำตัด


เขตลาดพร้าว

- ณ วัดลาดพร้าว วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 22.00 น. ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ จำหน่ายกระทง

- ณ วัดลาดปลาเค้า วันที่ 31 ต.ค. - 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 22.00 น. ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ จำหน่ายกระทง จำหน่ายสินค้า เครื่องเล่นต่าง ๆ การแสดงจากนักร้องนักดนตรี

- ณ บึงน้ำชุมชนเฟรนชิฟ วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 22.00 น. จำหน่ายสินค้า ชมหนังกลางแปลง


เขตหลักสี่

- ณ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 22.00 น. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประกวดนางนพมาศผู้สูงวัย

- ณ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ วันที่ 7 พ.ย. 65 เวลา 13.00 - 18.00 น. ประกวดประดิษฐ์กระทง ชิงทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท-


เขตดอนเมือง

ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เป็นการจัดงานลอยกระทงสืบสานประเพณีสมโภช 120  ปี วัดไผ่เขียว


เขตสายไหม

- ณ วัดหนองใหญ่ วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 16.00 - 24.00 น.

- ณ วัดเจริญธรรมาราม (วัดศูนย์) วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 16.00 - 17.00 น.

- ณ วัดออเงิน  วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 16.00 - 24.00 น.

- ณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 24.00 น. 

- ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม (หนองผักชี) วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 24.00 น.

- ณ กองทัพอากาศ วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 15.00 - 24.00 น. มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ


เขตบึงกุ่ม

ณ วัดพิชัย และวัดนวลจันทร์ วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 16.00 - 24.00 น. มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค รวมถึงกิจกรรมลอยกระทง


เขตมีนบุรี

- ณ วัดแสนสุข วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 22.00 น.

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนมีนบุรี 

การแสดงของชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี 

การแสดงของชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

การแสดงดนตรี/การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า


เขตหนองจอก

- ณ ชุมชนพิบูลทรัพย์ 17 เเขวงโคกแฝด 

- ณ ชุมชนแผ่นดินทองวัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือ 

- ณ วัดลำพะอง แขวงลำผักชี 

- ณ วัดวิบูลย์ธรรมาราม แขวงลำต้อยติ่ง 

- ณ วัดทรพย์สโมสรนกรเกษม 

วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 18.00 - 24.00 น.


เขตประเวศ

ณ นัมเบอร์วันมาร์เก็ต บางนา-กม.8 วันที่ 3-13 พ.ย. 65 เวลา 17.00 - 22.00 น. การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป ของกิน ของใช้ การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีไทยประยุกต์ หนังกลางแปลง มวยคาดเชือก และการประกวดประดิษฐ์กระทง ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท

 

เปิดพิกัด 25 เขต กทม. ที่มีการจัดงานลอยกระทง 2565 เช็กมีที่ไหนบ้าง


เขตธนบุรี

จัดงาน Bangkok River Festival 2022 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8 “รักษ์ ณ สายน้ำ” ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันที่ 5-8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีบริการเรือรับส่งฟรี (Free Shuttle Boat) 

วันที่ 5-7 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น. - 22.00 น.

วันที่ 8 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น. - 24.00 น.


- ณ บริเวณท่าน้ำตลาดพลู 

วันที่ 6 - 8 พ.ย. 65 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ชวนมาเที่ยวงานวันลอยกระทง เขตธนบุรี พร้อมร่วมสืบสาน อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอันดีงาม โดยภายในงานพบกับ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงทางวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารอร่อยชวนชิม และผลิตภัณฑ์ชุมชน


เขตจอมทอง

ณ วัดบางขุนเทียนกลาง วันที่ 7-8 พ.ย. 65 เวลา 13.00 - 23.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย แข่งขันเรือพาย แข่งขันตะกร้อลอดบ่วง ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน


เขตบางพลัด

ณ บริเวณสะพานพระรามแปด วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 18.30 - 20.00 น. งานประเพณีลอยกระทงกรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร


เขตตลิ่งชัน

- ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 18.00 - 24.00 น. ชมการแสดง ดนตรีลูกทุ่ง สากล และมินิคอนเสิร์ต เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 100 ร้านค้า


เขตบางบอน

- ณ วัดบางบอน วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 13.00 - 22.00 น. มีการจัดประกวดกระทงสวยงามมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ

- ณ วัดนินสุขาราม วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 16.00 - 22.00 น. มีการประกวดสาวน้อยห้อยยาดม (เพศหญิงที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป)

ณ ตลาดสุขสวัสดี 

วันที่ 7-8 พ.ย. 65 เวลา 16.00 - 22.00 น.

วันที่ 7 พ.ย. 65 มีพิธีบวงสรวงที่ศาลพระพรหม 

วันที่ 8 พ.ย. 65 งานลอยกระทงที่สระน้ำด้านหลังตลาด


เขตราษฎร์บูรณะ

- ณ วัดสารอด 

วันที่ 7-8 พ.ย. 65 เวลา 09.00 - 21.00 น. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ร่วมกับวัดสารอด และสภาวัฒนธรรมเขตราษฎร์บูรณะ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด สืบสานวัฒนธรรมราษฎร์บูรณะ “ลอยกระทงสายกลางทางสว่าง” ใต้ร่มพระบารมีหลวงพ่อรอด

พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดประดิษฐ์กระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (Bangkok Brand และอาหารดี อาหารอร่อย จำนวน 70 ร้านค้า) 

ฟังพระธรรมเทศนาใต้แสงจันทร์เพ็ญ “ทางสายกลาง” โดย พระศรีธีรพงศ์ ดร.เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ


นอกจากนี้ ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ มีการจัดงานลอยกระทง ดังนี้

- ณ วัดเกียรติประดิษฐ์ วันที่ 7 - 8 พ.ย. 65

- ณ วัดราษฎร์บูรณะ วันที่ 7 - 13 พ.ย. 65 


เขตทุ่งครุ

- ณ วัดทุ่งครุ วันที่ 7-8 พ.ย. 65 

- ณ วัดพุทธบูชา วันที่ 8 พ.ย. 65

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews