ช่วงฤดูฝน เตือนระวังอุบัติภัยจาก "กระแสไฟฟ้า"

19 ตุลาคม 2565

ช่วงฤดูฝน เตือนระวังอุบัติภัยจาก “กระแสไฟฟ้า” ภัยอันตรายใกล้ตัวที่สามารถเกิดเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราต้องรู้จักป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกไฟดูด

ภัยอันตรายที่อาจเกิดได้แก่

- ไฟรั่วจากอุปกรณ์/เครื่องใช้ที่มีไฟฟ้า โดยเฉพาะบริเวณมีน้ำท่วมขัง

- ถูกฟ้าผ่า

กระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่ร่างกายจะทำอันตรายต่อการทำงานของหัวใจและสมอง ทำให้คลื่นหัวใจเต้นผิดปกติและเกิดหัวใจวายเฉียบพลันได้ ต้องรีบปฐมพยาบาลโดยเร็ว

ช่วงฤดูฝน เตือนระวังอุบัติภัยจาก "กระแสไฟฟ้า"

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกระแสไฟฟ้า

1. นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ถูกไฟดูด/ไฟช็อตให้เร็วที่สุด

ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือต้องป้องกันอันตรายไฟฟ้าดูด และห้ามตัวเปียกชื้นเพราะอาจเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าและถูกไฟฟ้าดูดได้

เมื่อพบแหล่งไฟฟ้ารั่วให้ตัดวงจรไฟฟ้าเสียก่อน กรณีผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดและมีสายไฟพาดผ่านตัวต้องหาวัสดุที่เป็นฉนวนไม่นำกระแสไฟฟ้า เช่น ไม้ หรือ ผ้า เพื่อนำสายไฟนั้นให้พ้นจากตัวผู้ป่วยก่อนเข้าไปช่วยเหลือ ย้ำว่าไม่ควรใช้มือเปล่าหรือส่วนของร่างกายที่ไม่มีฉนวนหุ้มจับต้องกับตัวผู้ป่วยหรือสายไฟ

หากไม่มีอุปกรณ์ หรือไม่ทราบวิธีช่วยเหลือ ควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

ช่วงฤดูฝน เตือนระวังอุบัติภัยจาก "กระแสไฟฟ้า"

2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุ

ผู้ป่วยที่ถูกไฟดูดอาจมีการได้รับบาดเจ็บอื่นร่วมด้วย เช่น พลัดตกจากที่สูง ทำให้มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือกระดูกส่วนต่างๆ หัก เช่น กระดูกคอ กระดูกแขนขา หรือกระดูกสันหลัง

การเคลื่อนย้ายต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการพิการหรืออัมพาต ดังนั้นควรให้ผู้ที่มีความรู้เป็นผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ

3. ขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

เมื่อนำผู้ป่วยออกมายังที่ปลอดภัยแล้ว พบว่าผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจหรือหายใจผิดปกติ ควรขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และทำการปั้มหัวใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น (หากทำได้)

ช่วงฤดูฝน เตือนระวังอุบัติภัยจาก "กระแสไฟฟ้า"

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิ 30 บาท หรือ สิทธิบัตรทอง หากเกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการ(สถานพยาบาล)ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง โดยสามารถใช้สิทธิได้กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

หรือหากมีอาการฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) สามารถเข้ารับการรักษาในรพ.ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือติดต่อแจ้งเหตุที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) 1669 เพื่อประเมินอาการ

ช่วงฤดูฝน เตือนระวังอุบัติภัยจาก "กระแสไฟฟ้า"

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลศิริราช