สิ้น "มารุต บุนนาค" อดีตประธานรัฐสภา สิริอายุ 98 ปี

23 กันยายน 2565

อาลัย "มารุต บุนนาค"เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 98 ปี อดีตประธานรัฐสภา-อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีหลายสมัย

วันที่ 23ก.ย.65 มีรายงานข่าวล่าสุด นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า อาจารย์มารุต บุนนาค อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 98 ปี เมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ (23ก.ย.65)

สิ้น มารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา สิริอายุ 98 ปี

นายมารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา อดีตรองหัวหน้าพรรคปชป. เกิดวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2467 อายุ 98 ปี 
 

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิ

-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2526

-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2533

-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531

สิ้น มารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา สิริอายุ 98 ปี

โดย นายมารุต บุนนาค ได้ประกาศวางมือจากการเมืองเมื่อกลางปี 2549 โดยรับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์ และมีสำนักงานทนายความของตนเอง ชื่อ สำนักงานทนายความมารุต-รุจิระ

 เปิดประวัตินายมารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา อดีตรองหัวหน้าพรรคปชป.
การศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ว.ป.อ.วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยการทัพบก


ประสบการณ์
ทนายความ
นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการของเนติบัณฑิตยสถาน
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
ที่ปรึกษาสมาคมเนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทร์เกษม
นายกสโมสรไลออนส์สากล
นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมกฎหมายสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นายกสมาคมกฎหมายสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
รองนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน
นายกสมาคมโรงเรียนสีตบุตร


ตำแหน่งทางการเมือง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย
สมาชิกวุฒิสภา
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตปทุมวัน เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 สมัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
เข็มเกียรติยศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์
เข็มเกียรติยศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

cr.เนชั่นสุดสัปดาห์ NationWeekend

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews