"สิทธิบัตรทอง" เปลี่ยนหน่วยบริการได้ง่ายๆผ่านแอป สปสช.

22 กันยายน 2565

ประชาชนสิทธิบัตรทอง เปลี่ยนหน่วยบริการ (สถานพยาบาลประจำของท่าน) ได้ง่ายๆ ผ่านแอป สปสช. ขั้นตอนการเปลี่ยนหน่วยบริการผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.ได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยนหน่วยบริการผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.ได้ด้วยตนเอง

1.กดเมนูลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ ระบบจะแสดงผลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

- กรณีที่อยู่ปัจจุบันตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน เลือกเมนู “ตรง” ถ่ายรูปบัตรประชาชนโดยใช้กล้องหลัง ถ่ายรูปเซลฟีคู่กับบัตรประชาชนโดยใช้กล้องหน้า

- กรณีที่พักอาศัยไม่ตรงกับบัตรประชาชนเลือกเมนู “ไม่ตรง” และแนบหลักฐานการพักอาศัยปัจจุบัน เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ หรือหนังสือรับรองเจ้าของบ้าน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดแบบคำร้อง ระบุที่อยู่ปัจจุบัน

2.ระบบจะแสดงเครือข่ายหน่วยบริการที่สามารถเลือกได้

"สิทธิบัตรทอง" เปลี่ยนหน่วยบริการได้ง่ายๆผ่านแอป สปสช.

3.กดเลือกเครือข่ายหน่วยบริการที่ต้องการ และกดยืนยันการเลือก

ระบบจะแสดงผลว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

4.กดถัดไป

•สิทธิเกิดใหม่ทันทีที่เครือข่ายหน่วยบริการที่เลือกไว้

•หรือเข้าเมนูตรวจสอบสิทธิ เพื่อดูรายละเอียดสิทธิที่เกิดใหม่ได้เช่นกัน

•เปลี่ยนหน่วยแล้วสิทธิเกิดทันที ย้ายได้ 4 ครั้งต่อปี

"สิทธิบัตรทอง" เปลี่ยนหน่วยบริการได้ง่ายๆผ่านแอป สปสช.

คลิปวิดิโอ เปลี่ยนหน่วยบริการผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.ได้ด้วยตนเอง

https://youtu.be/OkaUoRWdYvk

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

"สิทธิบัตรทอง" เปลี่ยนหน่วยบริการได้ง่ายๆผ่านแอป สปสช.