เช็กสิทธิประกันสังคม ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ต้องรายงานตัวตามกำหนดหรือไม่

17 กันยายน 2565

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตอบข้อสงสัยผู้ประกันตนกรณีที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ต้องรายงานตัวตามกำหนดหรือไม่

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2565 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ตอบข้อสงสัยผู้ประกันตน กรณีที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ต้องรายงานตัวตามกำหนดหรือไม่ โดยมีการระบุข้อความดังนี้ "ผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานะว่างงา ต้องเช็ก ลืมรายงานตัวหรือไม่"

 

เช็กสิทธิประกันสังคม ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ต้องรายงานตัวตามกำหนดหรือไม่

ผู้ประกันตนต้องรายงานตัวตามกำหนดตารางนัดหมายรายงานตัว ซึ่งสามารถรายงานตัวผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ โดยใช้ User กับ Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในกรณีขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัว ตามนัดหมายที่กำหนด

โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบ และแนบไฟล์บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆกับทางสำนักงานประกันสังคม หากผู้ประกันตนไม่สามารถรายงานตัวตามกำหนดนัดได้ สามารถรายงานตัวล่วงหน้าได้ก่อนวันกำหนด 7 วัน หรือหลังวันกำหนดไม่เกิน 7 วัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็กสิทธิประกันสังคม ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ต้องรายงานตัวตามกำหนดหรือไม่

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews