เช็ครายละเอียดให้ดี ทำหมันแบบไหน ประกันสังคมคุ้มครอง มีคำตอบมาให้แล้ว

07 กันยายน 2565

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาไขข้อข้องใจกับคำถาม ทำหมันแบบไหนที่ประกันสังคมคุ้มครอง? เช็ครายละเอียดเลย

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาไขข้อข้องใจกับคำถาม

ประกันสังคมพร้อมตอบ ทุกข้อสงสัย
ถาม: ทำหมันแบบไหนที่ประกันสังคมคุ้มครอง?
ตอบ: ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิทำหมันถาวร (เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์) ได้ ฟรี ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 
- ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์
- ผู้ประกันตน ม.38 และ ม.41 เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์และได้รับสิทธิคุ้มครองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

1.กรณีทำหมันถาวร (เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์) ใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย หากประสงค์ไปใช้สิทธิโรงพยาบาลเครือข่าย ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของโรงพยาบาลเครือข่ายกับโรงพยาบาลตามสิทธิ หากไปทำหมันโรงพยาบาลอื่นจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ยกเว้น กรณีโรงพยาบาลตามสิทธิไม่สามารถทำหมันได้และส่งตัวผู้ประกันตนไปทำหมันโรงพยาบาลอื่นจะต้องมีหนังสือส่งตัวของโรงพยาบาลตามสิทธิยืนยันให้ผู้ประกันตนสามารถทำหมัน ณ โรงพยาบาลที่ระบุตามหนังสือส่งตัวโดยโรงพยาบาลตามสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

2.กรณีการคุมกำเนิด เช่น การฉีดยาคุมกำเนิด, การฝังยาคุมกำเนิด,ห่วงคุมกำเนิด และการแก้หมัน *** สำนักงานประกันสังคมไม่คุ้มครอง ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็ครายละเอียดให้ดี ทำหมันแบบไหน ประกันสังคมคุ้มครอง มีคำตอบมาให้แล้ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tnews.co.th