ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเป็นเดือนสุดท้าย

07 กันยายน 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขอแจ้งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเต็มรูปแบบเป็นเดือนสุดท้าย โดยจะให้บริการถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น

เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 walk-in ได้เลย

ส่วนเข็มกระตุ้น (booster doses ตั้งแต่เข็มที่ 3 เป็นต้นไป)

มีให้บริการทั้งแบบ walk-in

และจองคิวล่วงหน้าผ่านค่ายมือถือทั้ง 4 ค่าย

เข้ารับบริการได้ที่ ประตู 2

เวลา 9.00-16.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

#เปิดตลอดทั้งเดือนกันยา

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเป็นเดือนสุดท้าย

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

มีความจำเป็นเพื่อคงระดับการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง

และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (กลุ่ม 608) และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ขวบ

กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้า

การฉีดเข็มกระตุ้นตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป

ไว้ที่ร้อยละ 60-70 ของประชากร

แต่ขณะนี้ยังฉีดได้ประมาณ 50%

จึงจำเป็นต้องบูสเตอร์วัคซีนให้มากขึ้นกว่านี้

ศูนย์ฯจึงเปิดให้บริการประชาชน

เพื่อมาฉีดวัคซีนกระตุ้นในช่วงนี้จนถึงวันที่ปิดศูนย์ฯ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเป็นเดือนสุดท้าย

แต่หากมีสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเร่งฉีดอีกครั้ง

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ได้เตรียมการตามแผน “ปิดแต่พร้อมเปิด” ไว้แล้ว

โดยสามารถจะเปิดศูนย์ฯ

เพื่อให้บริการใหม่ได้ภายใน 1 วัน

( 1 Day Reactivate Plan )

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเป็นเดือนสุดท้าย