ราชภัฎจอมบึงแถลง "เจ๊นุช" ส.ต.ท.หญิง ไม่จบราชภัฎ

02 กันยายน 2565

ราชภัฎจอมบึงแถลง "เจ๊นุช" มาสมัครเรียนแต่ไม่จบเหตุขาดเรียนเกินต้องพ้นสภาพนักศึกษาปี 2561 ส่วนทหารหญิงจบป.โท ที่ราชภัฎจอมบึง ปี 2562

หลังจากมีภาพของสิบตำรวจโท กรศศิร์ บัวแย้ม หรือ เจ๊ นุช อายุ 43 ปี ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 (ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1) ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา ทำร้ายร่างกาย น.ส. เอ ซึ่งเป็นทหารในสังกัดกองทัพไทย ยศสิบตรี และค้ามนุษย์ ได้ถ่ายรูปสวมชุดเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ทำให้หลายคนสงสัยว่า เจ๊นุช นั้นเรียนจบจากที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จริงหรือไม่

ราชภัฎจอมบึงแถลง "เจ๊นุช" ส.ต.ท.หญิง ไม่จบราชภัฎขาดเรียน

ล่าสุดในวันนี้ (1 ก.ย.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า สิบตำรวจโท กรศศิร์ ได้มาสมัครเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ซึ่งจะเรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยใช้วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 มาสมัคร และมาเรียน ตามปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ก็ลงทะเบียนเรียนเหมือนเดิมและมีผลการเรียนมาตลอดทั้งสองเทอม ต่อมาในภาคเรียนที่ 3/2560 ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่มาเรียน และไม่มีใครสามารถมาลงชื่อเรียนแทนได้ จึงไม่มีผลการเรียน

ต่อมาปี 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 สิบตำรวจโท กรศศิร์ ได้มาสมัครเรียนในสาขาวิชา นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ซึ่งจะเรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ แต่ก็ไม่ได้มาเรียน จึงทำให้ไม่มีผลการเรียน และทำให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2561 ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 26 สภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดลงโดย ขาดการรักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเป็นเวลา 2 ภาคเรียน

ราชภัฎจอมบึงแถลง "เจ๊นุช" ส.ต.ท.หญิง ไม่จบราชภัฎขาดเรียน

ส่วน น.ส. เอ ซึ่งเป็นทหารในสังกัดกองทัพไทย ยศสิบตรี นั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ก็บอกว่า มาสมัครเรียนปริญญาโท ในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในปี 2558 และจบในปี 2562 แต่ในช่วง ปี 2561 ได้มาสมัครเรียน สาขานิติศาสตร์ พร้อมกับ สิบตำรวจโท กรศศิร์ โดยใช้วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต แต่ไม่ได้มาเรียน ทำให้ไม่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี แต่มีผลการเรียนระดับปริญญาโท และไม่ได้เรียนจบในสาขาจิตวิทยา ตามที่เป็นข่าว เนื่องจากสาขาวิชา จิตวิทยา ในระดับปริญญาโทของราชภัฎนั้นไม่ได้เปิด

ราชภัฎจอมบึงแถลง "เจ๊นุช" ส.ต.ท.หญิง ไม่จบราชภัฎขาดเรียน

ราชภัฎจอมบึงแถลง "เจ๊นุช" ส.ต.ท.หญิง ไม่จบราชภัฎขาดเรียน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล กล่าวต่อว่า  สิบตำรวจโท กรศศิร์ เคยเรียนที่ราชภัฎจอมบึง แต่เรียนไม่จบ ส่วนน.ส. เอ ซึ่งเป็นทหารในสังกัดกองทัพไทย ยศสิบตรี นั้นจบปริญญาตรีใบแรกจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต และมาสมัครเรียนปริญญาโท ในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และในช่วงที่เรียนปริญญาโท ก็มาสมัครเรียน ปริญญาตรี สาขา วิชานิติศาสตร์ พร้อมกับ เจ๊นุช แต่ไม่ได้เรียน จึงไม่จบปริญญาตรีใบที่ 2 ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ยืนยันว่าหากมีการกล่าวพาดพิงถึงมหาวิทยาลัยไปในทางที่เสียหาย ก็จะต้องมีการดำเนินการกันต่อไปด้วย

ราชภัฎจอมบึงแถลง "เจ๊นุช" ส.ต.ท.หญิง ไม่จบราชภัฎขาดเรียน

ราชภัฎจอมบึงแถลง "เจ๊นุช" ส.ต.ท.หญิง ไม่จบราชภัฎขาดเรียน


ภาพ - ข่า โดย สายชล ศรีนวลจันทร์ // ราชบุรี