กระทรวงสาธารณสุข เผย 3 ปัจจัย ที่จะทำให้พ้นการระบาดใหญ่ และขั้นตอนดูแลตนเอง

02 กุมภาพันธ์ 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิด 3 ปัจจัย ที่จะทำให้พ้นการระบาดใหญ่ภายในปีนี้ พร้อม 10 ขั้นตอนปฏิบัติดูแลตนเอง หากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง

จากกรณี ที่กระทรวงสาธารณะสุข มีความห่วงใยประชาชน ได้ออกมาโพสต์ เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ออกมาระบุข้อความว่า 

กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โควิด 19 ค่อนข้างคงตัว

คาดพ้นการระบาดใหญ่ภายในปีนี้ ด้วย 3 ปัจจัย คือ เชื้อกลายพันธุ์ไม่รุนแรงเพิ่มขึ้น อัตราป่วยคงที่ และคาดการณ์การระบาดได้ ส่วนจะเป็นโรคประจำถิ่น โรคติดต่อทั่วไป หรือโรคตามฤดูกาล ขึ้นกับนิยามที่แตกต่างกัน พร้อมแนะ 10 ขั้นตอนปฏิบัติดูแลตนเอง หากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง

"สาธารณสุข"เผยแล้ว 3 ข้อ ที่จะทำให้พ้นการระบาดใหญ่โควิด-19ในปีนี้

1. ตรวจสอบอาการตนเองหรือเช็กประวัติการสัมผัสใกล้ชิด หากสัมผัสมาเกิน 10 วันถือว่าพ้นความเสี่ยง

2. ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

3. กักตัวเองที่บ้าน หากไม่สามารถแยกห้องนอนได้ ให้เว้นพื้นที่นอนมากขึ้น

4. ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

5. หากผลเป็นลบให้กักตัวเองที่บ้านจนครบ 7 วัน

6. เฝ้าระวังสังเกตอาการ 3 วัน

7. ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 นับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วยหรือกลับจากสถานที่เสี่ยง

 

8. หากผลเป็นลบจะจบขั้นตอนมาตรการ 7+3

9. หากผลตรวจ ATK เป็นบวก กรณีไม่มีอาการป่วยหรือป่วยเล็กน้อยให้โทร 1330 สปสช.

10. หากมีอาการป่วย โทร.ประสานผู้ติดตามอาการ หรือประสานพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา

"สาธารณสุข"เผยแล้ว 3 ข้อ ที่จะทำให้พ้นการระบาดใหญ่โควิด-19ในปีนี้

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข