ทหารจัดรถพุ่มพวง "สู้วิกฤตหมูแพง" ออกขายให้ประชาชน ทำเองไม่ใช่คำสั่งนายกฯ

15 มกราคม 2565

หมูทหารมาแล้ว จัดรถพุ่มพวงออกจำหน่ายเนื้อหมู ไข่ไก่และผักสดราคาถูกสู้วิกฤตหมูแพง วาสนา นาน่วมเผยด้วยว่า ทางทหารทำกันเองนายกไม่ได้สั่ง

จากกรณีที่ทหารจัดทำรถพุ่มพวงทหาร ขายหมูราคาถูก "หมูทหาร" พร้อมด้วยไข่ไก่และผักสด ออกขายให้ชาวบ้านเพื่อช่วยสู้วิกฤติหมูแพง ภายใต้ชื่อ "โครงการตลาดเคลื่อนที่ ถูก สด ดี ถึงหน้าบ้าน" 

หมูทหารมาแล้ว จัดรถพุ่มพวงขายถูกให้ชาวบ้าน ทหารทำเองนายกไม่ได้สั่ง

บนเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 4 เผยว่า ช.พัน.5 พล.ร.5 จัดรถพุ่มพวงออกจำหน่ายเนื้อหมูและผักสดราคาถูก จากศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร ช่วยชาวบ้านสู้วิกฤตหมูแพง !

จากวิกฤตการณ์ราคาเนื้อหมูมีราคาแพง รวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีการปรับเพิ่มราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ล่าสุด ศูนย์เศรษกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 5 โดยกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ได้นำผลผลิตของโครงการ ฯ ออกจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยนำรถยนต์ปิคอัพของหน่วย มาดัดแปลงเป็นรถขายกับข้าวหรือรถพุ่มพวง ภายใต้ชื่อ "โครงการตลาดเคลื่อนที่ ถูก สด ดี ถึงหน้าบ้าน"

 

หมูทหารมาแล้ว จัดรถพุ่มพวงขายถูกให้ชาวบ้าน ทหารทำเองนายกไม่ได้สั่ง

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย เนื้อสุกรหรือเนื้อหมู โดยเนื้อหมูสด จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 89 บาท ไข่ไก่ แผงละ 79 บาท ผักปลอดสารพิษ ในราคา 5 บาท รวมถึงพืชผักอื่น ๆ เช่น กล้วย ถั่วฝักยาว ฟักเขียว 

 

โดยวางจำหน่ายภายในศูนย์ ฯ ในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1 จุด และออกจำหน่ายโดยจัดรถพุ่มพวงออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาซื้อไปบริโภคเป็นจำนวนมาก

 

หมูทหารมาแล้ว จัดรถพุ่มพวงขายถูกให้ชาวบ้าน ทหารทำเองนายกไม่ได้สั่ง

 

ทั้งนี้ เป็นไปตามตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ค่ายทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยนำผลผลิตภายในโครงการ ฯ ออกมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป

 

หมูทหารมาแล้ว จัดรถพุ่มพวงขายถูกให้ชาวบ้าน ทหารทำเองนายกไม่ได้สั่ง

#ช.พัน.5พล.ร.5
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4
#กองทัพภาคที่4

ทั้งนี้นักข่าวดัง วาสนา นาน่วมเผยว่า " รถพุ่มพวงทหาร ช.พัน.5 พล.ร.5 ออกตระเวน ตั้งจุดขายหมู กก.ละ89 บาท ช่วยประชาชนช่วงวิกฤติ หมูแพง

"นายกฯ"ไม่ได้สั่งแต่ทหาร เลี้ยงหมู ปลูกผัก อยู่แล้ว ศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร ช่วง หมูแพง แบบนี้ ทหารเลย จัดรถพุ่มพวงออก ขาย เนื้อหมูและผักสดราคาถูกช่วยประชาชน ชาวทุ่งสง นครฯ

 

ขอบคุณ กองทัพภาคที่ 4 และ Wassana Nanuam