thainewsonline

ทหารจัดรถพุ่มพวง "สู้วิกฤตหมูแพง" ออกขายให้ประชาชน ทำเองไม่ใช่คำสั่งนายกฯ

15 มกราคม 2565
111
ทหารจัดรถพุ่มพวง "สู้วิกฤตหมูแพง" ออกขายให้ประชาชน ทำเองไม่ใช่คำสั่งนายกฯ

หมูทหารมาแล้ว จัดรถพุ่มพวงออกจำหน่ายเนื้อหมู ไข่ไก่และผักสดราคาถูกสู้วิกฤตหมูแพง วาสนา นาน่วมเผยด้วยว่า ทางทหารทำกันเองนายกไม่ได้สั่ง

จากกรณีที่ทหารจัดทำรถพุ่มพวงทหาร ขายหมูราคาถูก "หมูทหาร" พร้อมด้วยไข่ไก่และผักสด ออกขายให้ชาวบ้านเพื่อช่วยสู้วิกฤติหมูแพง ภายใต้ชื่อ "โครงการตลาดเคลื่อนที่ ถูก สด ดี ถึงหน้าบ้าน" 

หมูทหารมาแล้ว จัดรถพุ่มพวงขายถูกให้ชาวบ้าน ทหารทำเองนายกไม่ได้สั่ง

บนเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 4 เผยว่า ช.พัน.5 พล.ร.5 จัดรถพุ่มพวงออกจำหน่ายเนื้อหมูและผักสดราคาถูก จากศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร ช่วยชาวบ้านสู้วิกฤตหมูแพง !

จากวิกฤตการณ์ราคาเนื้อหมูมีราคาแพง รวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีการปรับเพิ่มราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ล่าสุด ศูนย์เศรษกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 5 โดยกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ได้นำผลผลิตของโครงการ ฯ ออกจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยนำรถยนต์ปิคอัพของหน่วย มาดัดแปลงเป็นรถขายกับข้าวหรือรถพุ่มพวง ภายใต้ชื่อ "โครงการตลาดเคลื่อนที่ ถูก สด ดี ถึงหน้าบ้าน"

 

หมูทหารมาแล้ว จัดรถพุ่มพวงขายถูกให้ชาวบ้าน ทหารทำเองนายกไม่ได้สั่ง

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย เนื้อสุกรหรือเนื้อหมู โดยเนื้อหมูสด จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 89 บาท ไข่ไก่ แผงละ 79 บาท ผักปลอดสารพิษ ในราคา 5 บาท รวมถึงพืชผักอื่น ๆ เช่น กล้วย ถั่วฝักยาว ฟักเขียว 

 

affaliate-2

โดยวางจำหน่ายภายในศูนย์ ฯ ในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1 จุด และออกจำหน่ายโดยจัดรถพุ่มพวงออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาซื้อไปบริโภคเป็นจำนวนมาก

 

หมูทหารมาแล้ว จัดรถพุ่มพวงขายถูกให้ชาวบ้าน ทหารทำเองนายกไม่ได้สั่ง

 

ทั้งนี้ เป็นไปตามตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ค่ายทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยนำผลผลิตภายในโครงการ ฯ ออกมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป

 

หมูทหารมาแล้ว จัดรถพุ่มพวงขายถูกให้ชาวบ้าน ทหารทำเองนายกไม่ได้สั่ง

#ช.พัน.5พล.ร.5
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4
#กองทัพภาคที่4

ทั้งนี้นักข่าวดัง วาสนา นาน่วมเผยว่า " รถพุ่มพวงทหาร ช.พัน.5 พล.ร.5 ออกตระเวน ตั้งจุดขายหมู กก.ละ89 บาท ช่วยประชาชนช่วงวิกฤติ หมูแพง

"นายกฯ"ไม่ได้สั่งแต่ทหาร เลี้ยงหมู ปลูกผัก อยู่แล้ว ศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร ช่วง หมูแพง แบบนี้ ทหารเลย จัดรถพุ่มพวงออก ขาย เนื้อหมูและผักสดราคาถูกช่วยประชาชน ชาวทุ่งสง นครฯ

 

ขอบคุณ กองทัพภาคที่ 4 และ Wassana Nanuam

affaliate-3