ชลประทานโคราช เตือน เก็บของมีค่าขึ้นที่สูง น้ำเต็มความจุอ่างเก็บน้ำเเล้ว

26 กันยายน 2564

ชลประทานโคราช เตือน อ่างเก็บน้ำ น้ำเต็มความจุแล้ว สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำลำเชียงไกร พร้อมเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

 จากรณี ชลประทานโคราช เตือน  เก็บของมีค่าขึ้นที่สูง วันที่  26 ก.ย.64 ผลกระทบจาก เตี้ยนหมู่ ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก 4 แห่ง น้ำเต็มความจุแล้ว แจ้งเตือน
พร้อมเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำลำเชียงไกร

 อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน อ.ด่านขุนทด มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9.029 ล้าน ลบ.ม. หรือ 141.95 % ที่ระดับเก็บกัก (8.40 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อวานน้ำไหลลงอ่าง 12.79 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำออกผ่านทางระบายน้ำฉุกเฉิน (Emergency Spillway) 11.194 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มทรงตัวแล้วลดลง

ชลประทานโคราช เตือน เก็บของมีค่าขึ้นที่สูง น้ำเต็มความจุอ่างเก็บน้ำเเล้ว
 อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ อ.ด่านขุนทด มีปริมาณน้ำในอ่างฯ  9.029 ล้าน ลบ.ม. หรือ 103.78 % ที่ระดับเก็บกัก (8.70 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อวานน้ำไหลลงอ่าง  2.069 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำออก  แนวโน้มเพิ่มขึ้น ล้นทางระบายน้ำฉุกเฉิน

ชลประทานโคราช เตือน เก็บของมีค่าขึ้นที่สูง น้ำเต็มความจุอ่างเก็บน้ำเเล้ว

 

 

- ผู้ปกครองกุมขมับ การบ้านวิชาภาษาไทย เขียนเป็นสำนวน หมายถึงอะไร?

- กรมชลฯ เตือน 4 จังหวัด เตรียมรับมือ หลังเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบายน้ำ

- กรมราชทัณฑ์ แถลง ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ต่อเนื่อง

ชลประทานโคราช เตือน เก็บของมีค่าขึ้นที่สูง น้ำเต็มความจุอ่างเก็บน้ำเเล้ว
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง อ.โนนไทย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 41.96 ล้าน ลบ.ม. หรือ 151.49 % ที่ระดับเก็บกัก(27.70 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อวานน้ำไหลลงอ่างฯ 9.925 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำออกทั้งหมด 4.487 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ชลประทานโคราช เตือน เก็บของมีค่าขึ้นที่สูง น้ำเต็มความจุอ่างเก็บน้ำเเล้ว
 อ่างเก็บน้ำหนองกก อ.พระทองคำ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 2.97 ล้าน ลบ.ม. หรือ 117.96 % ที่ระดับเก็บกัก (2.50 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อวานน้ำไหลลงอ่าง ล้าน 0.045 ลบ.ม. ระบายน้ำออกผ่านทางระบายน้ำฉุกเฉิน (Emergency Spillway) 0.219 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มทรงตัวแล้วลดลง

ชลประทานโคราช เตือน เก็บของมีค่าขึ้นที่สูง น้ำเต็มความจุอ่างเก็บน้ำเเล้ว

   ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำที่เกิดจากปริมาณน้ำฝน 50 -150 มม. ที่ตกในลุ่มน้ำจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” มีปริมาณน้ำท่า ไม่น้อยกว่า 50 ล้าน ลบ.ม. รวมกับลำน้ำสาขาต่างๆ และปริมาณน้ำในพื้นที่ที่ค้างอยู่ โดยที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก เกินความจุทั้งหมดแล้ว ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งลุ่มน้ำ

ที่มา
สวท.นครราชสีมา กรมประชาสัมพันธ์

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews