อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย

03 กันยายน 2565

อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตาม การขับเคลื่อน โครงการ “พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล สินค้า ลองกองอุตรดิตถ์” หลังลงMOU)ซื้อขาย “ลองกอง” 7,500 ตัน จากกลุ่มเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เริ่มฤดูกาลราคาสูงกว่าปีที่กว่าร้อยละ 200

      เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ตลาดกลางผลไม้นานกกก  อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล เมื่อเกษตรกรชาวสวนลองกอง อ.ลับแล ต่างนำผลผลิตที่ตัดจากสวน บรรทุกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อรอขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ “พาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล สินค้าลองกองอุตรดิตถ์” โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายผลผลิตลองกอง และพบปะตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลับแล จากนั้นได้มอบกล่องไปรษณีย์ให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ 5,000 กล่อง เพื่อให้เกษตรกรใช้บรรจุผลไม้ สำหรับช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ด้วย

อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภาย ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต ส่งผลให้ราคาผลไม้ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และปัจจุบันเป็นช่วงผลผลิตลองกองภาคเหนือ อุตรดิตถ์  สุโขทัย แพร่ เชียงราย  ออกสู่ตลาด ในปีนี้คาดว่าผลผลิตจะมีปริมาณรวม 21,199 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 64   ร้อยละ 31  จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นแหล่งผลิตสำคัญและมากถึงร้อยละ 45 ผลผลิตทั้งหมด เริ่มออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 10 และจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเกษตรกรว่าจะสามารถขาย  ได้ในราคาที่ทำการซื้อขายอย่างแน่นอน 

อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย

อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย

อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย

อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย

 

กรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับผู้ประกอบการ เร่งดำเนินการรับซื้อลองกอง ภายใต้โครงการ “พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล สินค้าลองกอง” จำนวน 7,500 ตัน พบว่า เริ่มต้นฤดูกาลราคาซื้อขายปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยราคาเบอร์ 1 อยู่ที่ 45 - 50 บ./กก. สูงกว่าปีที่แล้ว 13 - 18  บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 206 ,เกรดคละ 30 - 35 บ./กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 9 – 14 บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 182  

อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย

อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย

อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย
ทั้งนี้ อมก๋อยโมเดล คือ เกษตรพันธสัญญา ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพ่อค้า ผู้รับซื้อ ผู้ส่งออกและ มีสินค้าที่แน่นอนสำหรับกระจายในประเทศและส่งออก และเกษตรกรจะมีหลักประกันว่าอย่างน้อยจะขายได้ราคาตามที่ ถ้าราคาสูงกว่าที่ทำสัญญาให้ซื้อตามราคาตลาด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ทำสัญญา  จะส่งผลให้สถานการณ์ผลผลิตและราคาลองกองในปีนี้ และยังมอบกล่องไปรษณีย์ให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5,000 กล่อง เพื่อให้เกษตรกรใช้บรรจุผลไม้สำหรับการขายผ่านระบบออนไลน์ด้วย มีช่องทางในการกระจายผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นการขายตรงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค และต้องส่งผ่านไปรษณีย์  โดยกระทรวงพาณิชย์จัดทำกล่องให้ฟรี และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดส่งสินค้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับเกษตรกร สำหรับผลผลิตลองกอง จ.อุตรดิตถ์ ปีนี้คาดสร้างรายได้มากถึง 862 ล้านบาท

อมก๋อยโมเดล คึกคักตั้งแต่ต้นฤดู ดันลองกองขายทั่วไทย

ภาพ - ข่าว โดย บุญพิมพ์ ใบยา