CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

15 มกราคม 2567

ซีพี ออลล์ จัดเสวนาพิเศษ อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า พร้อมเปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567


15 ม.ค.67 ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดงาน "รำลึกพระคุณครู" พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ "เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู" เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 สะท้อนวิถีของครูผู้สร้าง ทำมกลางความท้าทายในยุค Generative AI พร้อมจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ "อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า" จากวิทยากรมากประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา หนุนการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตช่วยพัฒนาการสอน พร้อมวิญญาณความเป็นครูที่เทคโนโลยีแทนไม่ได้ และนิทรรศการ "เชิดชูพระคุณครู" ที่รวบรวมเรื่องราวดีๆของครูผู้สร้างที่เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์

 โดย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  กล่าวว่า  เซเว่น อีเลฟเว่น ตระหนักและให้ความสำคัญกับ "ครู" มาโดยตลอด เพราะ ครู คือ ผู้สร้างอนาคตของชาติ พร้อมเชิญชวนให้คนไทยร่วมรำลึกถึงพระคุณครู ผ่านภาพยนตร์ส่งเสริมสังคมมาตั้งแต่ปี 2551 รวมเป็นระยะเวลากว่า 16ปี เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกคนไทยให้เห็นความสำคัญและกตัญญูต่อพระคุณครู 

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

โดยได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมากถึง 14 เรื่อง ในปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญ หลังผ่านวิกฤติโควิด-19  ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทั้งในมิติการดำเนินชีวิต และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้จัดงาน รำลึกพระคุณครู เพื่อสะท้อนบริบทของหน้าที่ครูในปัจจุบัน ผ่านภาพยนตร์เรื่องใหม่ประจำปี 2567 เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู   

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

จิตวิญญาณความเป็นครู ต้องเห็นลูกศิษย์เป็นลูก นอกจากอบรมสั่งสอนคืออยากให้ลูกศิษย์เป็นคนดีต่อสังคม

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

"ปัจจุบันการศึกษาไทยกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Generative AI ที่มีการนำเรื่องของ AI (ปัญญาประดิษฐ์) และเทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วยในการบริหารจัดการด้านการศึกษาในทุกๆ มิติ จนก่อให้เกิดความกังวลว่า ความสำคัญของครูจะลดน้อยถอยลงไปหรือไม่ ทำให้ในปีนี้มหลักของภาพยนตร์เชิดชูพระคุณครู มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ถึงจิตวิญญาณความเป็นครูที่ AI หรือเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ ภายใต้ชื่อภาพยนตร์ชุด "เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู" ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของครูผู้สร้างในยุคของเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เพียงต้องก้าวให้ทันโลก แต่ต้องมุ่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนผู้ที่เปรียบเสมือนต้นกล้าให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ พร้อมนำพาประเทศก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

สะท้อนให้เห็นถึง AI เป็นปัญญาประดิษฐ์ แต่ครูคือผู้ประดิษฐ์ปัญญา"

 

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567
โดยในช่วงเสวนา "อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า" ทาง ด้าน ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า  จริงๆเราทำกิจกรรมมา 30 ปีแล้ว แต่ตั้งเป็นมูลนิธิปี 2558 แต่ส่วนมากของเราจะมุ่งเน้นโครงการในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปและให้เด็กเด็กได้มีโอกาสในระบบการศึกษา แต่มีประโยคหนึ่งที่สำคัญของมูลนิธิ “เทคโนโลยีไม่ได้มีไว้ทดแทนครู แต่ครูต้องพัฒนาทักษะให้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยี” มูลนิธิของเราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของครูด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกัน

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

ในส่วนความสำคัญของ AI ต่อการศึกษาและการปรับตัวมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ทาง  สิ่งที่เราทำตอนนี้ ดร.ชฎามาศ  กล่าวว่า คือพยายามมุ่งเน้นในเรื่องของระบบการเรียนการสอนให้เด็กพัฒนาเท่าทันเทคโนโลยี และมุมมองสำคัญในเรื่องการศึกษาของเรา คือการให้โอกาสเด็กด้อยโอกาสให้เขาได้เรียนต่อ หรือถ้าเขาไม่ได้เรียนต่อ ก็ให้เขาได้นำความรู้ความสามารถที่มีไปประกอบอาชีพและพัฒนาตัวเองต่อไปได้

 

 

แต่ในปัจจุบัน AI มีทั้งคุณและโทษ ซึ่งคุณประโยชน์เราก็เห็นได้กันอยู่แล้ว แต่ว่าโทษก็จะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเราจะสอนให้เด็กได้จัดการการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

ด้าน ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน กล่าวเช่นกันว่า มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เราพึ่งตั้งมา 6-7 ปีเท่านั้นเอง ตลอดชีวิตราชการของผมคือการร่วมผลักดันคุณภาพของวิชาชีพครูมาโดยตลอด อีกทั้งการบริหารระบบการศึกษา เพราะการศึกษาจะดีได้ต้องมีครูและนักเรียนที่ดี จุดมุ่งหมายสำคัญของมูลนิธิคือ ครูดีๆมีมากมายในแผ่นดิน ทำยังไงถึงจะทำให้ครูเหล่านั้นมีกำลังใจในการทำดีต่อไป ครูดีต้องเป็นครูที่เป็นที่รักของลูกศิษย์ ไม่ใช่แค่เป็นครูดีแต่ลูกศิษย์ไม่รัก

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

ที่สำคัญมากกว่านั้นคือ ลูกศิษย์ที่ด้อยโอกาสมีมากมาย เราต้องร่วมกันผลักดันให้เด็กมีความหวังในชีวิต แล้วชีวิตจะดีได้เอง เป็นคนดีเอง เพราะคนดีทุกคนจะต้องช่วยเหลือคนอื่นได้ เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ เราจึงต้องช่วยผลักดันให้ครูที่ดีช่วยผลิตนักเรียนที่ดีออกมาและเป็นคนดีของสังคมต่อไป และเราจะทำให้ครูเป็นที่พึ่งของนักเรียนได้

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

 

เราจะไม่สอนให้เด็กทำงานให้ AI แต่จะสอนให้เด็กเอา AI มาทำงานให้เรา

 

นี่คือความคิดขั้นต้นของเรา จุดมุ่งหมายของเราคืออยากให้เด็กเป็นตัวชี้วัดสำคัญ เพราะครูดีของสังคมจะต้องสร้างเด็กที่ดีในสังคมได้ ดังนั้น นวัตกรรมของเรา คือเราอยากให้ครูดีมีส่วนร่วมในการสร้างเด็กดี ให้ครูนำเสนอวิธีการสร้างนวัตกรรม หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างเด็กดีให้กับแผ่นดิน 

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เผยว่า เราต้องการติดอาวุธ 3 ด้านให้แก่นักศึกษา คือ

1.อาวุธทักษะฝีมือ

2.อาวุธพัฒนาปัญญา

3.อาวุธทางด้านจริยธรรม

 

เพราะเราต้องสร้างคนที่ดี เก่ง และกล้าในเวลาเดียวกัน ยิ่งในปัจจุบันนักศึกษาจะต้องรู้เท่าทันยุคเทคโนโลยีหรือว่า AI เพราะว่าในสมัยนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากในด้านการเรียนการสอน นอกจากนักศึกษาจะต้องรู้เท่าทัน AI แล้ว สิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือ ครูก็ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อทำการสอนให้ควบคู่และเท่าทันนักศึกษาได้ เพราะสิ่งสำคัญของครูคือต้องสร้าง คนดี คนเก่ง และคนกล้าออกมาให้ได้ นี่เป็นสิ่งที่ปัญญาภิวัฒน์มุ่งเน้นและเน้นย้ำมาตลอด 16 ปี

CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

ถ้าเราต้องการเป็นนายของ AI เราต้องสร้างคนให้มี communication skills มี human relationships ดังนั้น เราถึงให้เด็กทุกคณะเข้าฝึกงานในร้านเซเว่น เพราะคุณจะได้ฝึกเรื่องการพัฒนาการสื่อสาร เพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้ต้องเจอลูกค้าแบบไหน แต่ถ้าผ่านเรื่องนี้ต่อไปได้มันจะทำให้คุณได้พัฒนาการปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม สิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างคนให้เป็น Master ของ AI เป็น Master ของเทคโนโลยี ไม่ใช่เราต้องทำตาม AI


CP ALL เปิดตัวคลิป เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนรับชมภาพยนตร์ “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” ผ่านทางเฟซบุ๊ค 7-Eleven Thailand  พร้อมเชิญร่วมแชร์ภาพยนตร์ โดย 1 แชร์ มีค่าเท่ากับ 10 บาท ครบ 100,000 แชร์ ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น มอบ 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจของทางมูลนิธิฯ ตามปณิธาน "Giving & Sharing" ของซีพี ออลล์ ต่อไป