โรงงานผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย

19 กันยายน 2566

เจาะลึกข้อมูล โรงงานผลิตเหล็ก มีความสำคัญและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร อุตสาหกรรมใดที่มีความต้องการในการใช้เหล็กบ้าง หาคำตอบได้ในบทความนี้

รู้หรือไม่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย คือ โรงงานผลิตเหล็ก เนื่องจากเหล็กนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ มีส่วนสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเหล็กนั้นสามารถนำเอามาใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 

โรงงานผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย

 

ความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรม

ตามที่เราได้มีการกล่าวไป เนื่องจากเหล็กนั้นเป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้ในหลายๆ อุตสาหกรรม จึงทำให้ “ท่อเหล็ก” มีความต้องการในการใช้งานอย่างมาก ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสากรรมขนาดกลาง หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต่างล้วนนำเอาเหล็กมาใช้งานในทุกหน่วยงาน โรงงานผลิตเหล็ก จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากการสั่ง เหล็กที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์กว่าการสั่งนำเข้าจากประเทศอื่นๆ โดยอุตสาหกรรมเหล็กกล้านั้น ถูกแบ่งออกด้วยกัน 3 ประเภท

อุตสาหกรรมต้นน้ำ

อุตสาหกรรมต้นน้ำ หรือ อุตสาหกรรมเหล็กพรุนและเหล็กถลุง เป็นกระบวนการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเหล็ก ที่จะมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก โดยในปัจจุบันนั้นในประเทศไทยยังไม่มี โรงงานผลิตเหล็กอุตสาหกรรมต้นน้ำ 

อุตสาหกรรมกลางน้ำ

โรงงานผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย

อุตสาหกรรมกลางน้ำ เป็นกระบวนการขั้นตอนการผลิต ที่นำเอาผลิตภัณฑ์จากการผลิตขั้นต้นมาหลอม เพื่อปรับคุณสมบัติ ส่วนผสมทางเคมี ให้ออกมาเป็นเหล็กกล้า โดยนำเอาส่วนที่เป็นของแข็ง ของเหลว และเศษเหล็ก นำเอามาใช้ในการหลอม อีกทั้งยังมีการหล่อเหล็กกล้าให้เป็นกึ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กล่าวคือ เหล็กแท่งใหญ่, เหล็กแท่งยาว และเหล็กแท่งแบน

อุตสาหกรรมปลายน้ำ

โรงงานผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมปลายน้ำ เป็นส่วนของขั้นตอนการแปรรูปที่จะเต็มไปด้วยกระบวนการต่างๆ อาทิเช่น การเคลือบผิว, การผลิตท่อเหล็ก, การรีดร้อน, การรีดเย็น, การขึ้นรูป และการหล่อเหล็ก ซึ่งจะถูกนำเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างเช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ท่อเหล็กคืออะไร?

โรงงานผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย

ท่อเหล็ก น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนเห็นกันผ่านตาอยู่บ่อยๆ โดยเป็นเหล็กที่มีลักษณะกลม มีหน้าตัด และมีความกลวง โดยวัตถุประสงค์ของการใช้งานอาจแบ่งออกไปตามวัสดุและกระบวนการผลิต มีขนาดให้เลือกเยอะ ผลิตมาจากเหล็กกล้า มีความหนาให้เลือกใช้ได้ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งาน โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

  • กระบวนการผลิต หากแยกจากกระบวนการผลิตจะสามารถแยกท่อเหล็กออกได้เป็นสองประเภท คือ ท่อเหล็กไร้รอยต่อและท่อเหล็กเชื่อม
  • วัสดุ ในการแยกท่อเหล็กจากวัสดุที่ใช้ จะสามารถแยกออกได้เป็นหลักๆ คือ ท่อคาร์บอนและท่อสแตนเลส โดยอาจมีการแยกย่อยออกไปตามชนิดเพิ่มเติมได้อีก
  • ลักษณะการชุบ สามารถแบ่งจำแนกได้ลักษณะการเคลือบผิวเช่นเดียวกัน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นท่อสีดำ (ท่อไม่เคลือบผิว) และท่อเคลือบ

สรุปบทความ

เมื่อมาถึงบทสรุปส่งท้ายนี้ สามารถที่จะสรุปได้เลยว่า โรงงานผลิตเหล็ก ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากมีความต้องการในการใช้ที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียว ซึ่ง COTCO METAL WORKS เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตท่อเหล็ก เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้าครบวงจรที่มีบริการครบ และผ่านมาตรฐานสากล IOS 9001 นอกจากนี้เรายังมีการรวบรวมข้อมูลมากมายที่เกี่ยวข้องกับท่อเหล็กไว้เพียบ สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการจะผลิตเหล็กท่อ หรือเหล็กแปรรูปที่ได้คุณภาพ หรือต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนทำการผลิต สามารถทำการติดต่อเข้ามาที่ COTCO METAL WORKS ได้