svasdssvasds
PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน

29 ส.ค. 2565 เวลา 19:07 น.11

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน” ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุก ชุมชน“อยู่ดีมีสุข”โดยครั้งนี้พีทีจีได้นำพนักงาน รวมถึงพนักงานสถานีบริการน้ำมันพีทีในพื้นที่ และคลังน้ำมันพีที แม่กลอง มาร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน
โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เยาวชน และชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลบางจะเกร็งจำนวน 5 ชุมชน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน


นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้ว่า PTG เราดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 33 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพราะเราอยากเห็นคนไทย“อยู่ดีมีสุข”

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน

ซึ่งกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ที่จัดเราจัดในพื้นที่ชุมชนรอบๆคลังน้ำมันพีทีได้มาอาศัยอยู่ โดยคลังน้ำมันพีทีแม่กลอง ตำบลบางจะเกร็ง เราตั้งคลังน้ำมันพีทีมาตั้งแต่ปี 2532 ถือว่าอยู่ร่วมกับชุมชนมายาวนาน เราเลยมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน กับโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” กิจกรรมค่ายอาสาที่ PTG มาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

affaliate-2

ล่าสุดโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” เราได้รับรางวัล CSR of the year 2022 ซึ่งมีกิจกรรมหลักจาก “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน บริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเรามอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 1,700 คน และที่บางจะเกร็งเราจะเพิ่มอีกจำนวน 600 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุก ชุมชน“อยู่ดีมีสุข”โดยครั้งนี้พีทีจีได้นำพนักงาน รวมถึงพนักงานสถานีบริการน้ำมันพีทีในพื้นที่ และคลังน้ำมันพีที แม่กลอง มาร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน

โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เยาวชน และชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลบางจะเกร็งจำนวน 5 ชุมชน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้


นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้ว่า PTG เราดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 33 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพราะเราอยากเห็นคนไทย“อยู่ดีมีสุข” ซึ่งกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ที่จัดเราจัดในพื้นที่ชุมชนรอบๆคลังน้ำมันพีทีได้มาอาศัยอยู่ โดยคลังน้ำมันพีทีแม่กลอง ตำบลบางจะเกร็ง เราตั้งคลังน้ำมันพีทีมาตั้งแต่ปี 2532 ถือว่าอยู่ร่วมกับชุมชนมายาวนาน เราเลยมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน กับโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” กิจกรรมค่ายอาสาที่ PTG มาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน
ล่าสุดโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” เราได้รับรางวัล CSR of the year 2022 ซึ่งมีกิจกรรมหลักจาก “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน บริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเรามอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 1,700 คน และที่บางจะเกร็งเราจะเพิ่มอีกจำนวน 600 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน


 

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด