เปิดเซฟ "เทวัญ ลิปตพัลลภ" รวย 745 ล้าน ที่ดิน 411 ล้าน สะสมสุดยอดพระเครื่อง

23 มิถุนายน 2566

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ กรณี ส.ส.พ้นจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนา เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 รวย 745 ล้าน ที่ดิน 411 ล้าน สะสมสุดยอดพระเครื่อง

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ กรณี ส.ส.พ้นจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนา พบ รวย 745 ล้าน ที่ดิน 411 ล้าน ครองรถหรู-สะสมพระดัง โดยได้แจ้งหย่าเมื่อ 3 พ.ย. 2558 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 745,878,073 บาท

เปิดเซฟ เทวัญ ลิปตพัลลภ รวย 745 ล้าน ที่ดิน 411 ล้าน สะสมสุดยอดพระเครื่อง

 

ประกอบด้วย เงินสด 2 ล้านบาท เงินฝาก 57,182,402 บาท เงินให้กู้ยืม 8.5 ล้านบาท ที่ดิน 41 แปลง 411,256,723 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 13 หลัง 177,998,345 บาท ยานพาหนะ 8 คัน 25,330,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 11,515,602 บาท ทรัพย์สินอื่น 52,095,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 43,619,196 บาท

นอกจากนี้แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 212,217,064 บาท ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่มาจากการขายห้องชุด 4 ห้อง 194.5 ล้านบาท รถยนต์ 1 คัน 7.7 ล้านบาท และมีเงินประโยชน์จากกรมธรรม์ 5 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 359,697,683 บาท ในจำนวนนี้เป็นค่าผ่อน และไถ่ถอนห้องชุด 136,713,801 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อทรัพย์สิน 57,138,112 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 65,917,786 บาท ให้นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ มารดา 90 ล้านบาท

 

เปิดเซฟ เทวัญ ลิปตพัลลภ รวย 745 ล้าน ที่ดิน 411 ล้าน สะสมสุดยอดพระเครื่อง

 

นอกจากนี้ยังแจ้งครอบครองรถยนต์หรูหลายคัน เช่น Porsche Cayenne มูลค่า 7.2 ล้านบาท Mini John Cooper Works Cabrin มูลค่า 3.4 ล้านบาท และสะสมพระเครื่องชื่อดัง เช่น พระสมเด็จวัดบางขุนพรม พิมพ์เส้นด้าย รวมกรอบทองคำ 1 องค์ 8 ล้านบาท พระสมเด็จวัดบางขุนพรม พิมพ์สังฆาฏิ รวมกรอบทองคำ 1 องค์ 6 ล้านบาท พระหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรุ่นแรก พิมพ์ขี้ตา รวมกรอบทองคำ 1 องค์ 5 ล้านบาท เป็นต้น

 

เปิดเซฟ เทวัญ ลิปตพัลลภ รวย 745 ล้าน ที่ดิน 411 ล้าน สะสมสุดยอดพระเครื่อง