มติเอกฉันท์ "กกต." ปัดตก 3 คำร้อง "พิธา" ถือหุ้นสื่อไอทีวี

09 มิถุนายน 2566

มติเอกฉันท์ "กกต." ปัดตก 3 คำร้อง "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ถือหุ้นสื่อไอทีวี แต่มีมติรับเรื่องไว้พิจารณา ตาม ม.151

 ข่าวด่วนวันนี้  9 มิ.ย.66 มติเอกฉันท์ "กกต." ปัดตก 3 คำร้อง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ถือหุ้นไอทีวี  แต่รับเรื่องไว้พิจารณา ม.151 เหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัคร โดยทางตามรายงานของทางด้าน เนชั่นออนไลน์ ระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ  กกต. มีมติเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง ไม่รับคำร้องกรณี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ในการสมัครรับเลือกตั้ง เหตุการถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้น

มติเอกฉันท์ กกต. ปัดตก 3 คำร้อง พิธา ถือหุ้นสื่อไอทีวี

 แต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏ คำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้ง 3 คน เป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาในกรณีที่ร้องว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จึงเห็นควรพิจารณาสั่งไม่รับคำร้องไว้ตามระเบียบ

มติเอกฉันท์ กกต. ปัดตก 3 คำร้อง พิธา ถือหุ้นสื่อไอทีวี

แต่เนื่องจากกรณีคำร้องดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์และมีหลักฐานพอสมควร และมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่านายพิธาเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 

 

และรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้ง อันเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 42(3) และมาตรา 151 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส. จึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดำเนินการไต่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฎ โดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งจะดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบต่อไป

มติเอกฉันท์ กกต. ปัดตก 3 คำร้อง พิธา ถือหุ้นสื่อไอทีวี