พรรคก้าวไกล เปิด 45 ร่าง กม. ผลักดันในสภา ย้ำลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

26 พฤษภาคม 2566

พรรคก้าวไกล เปิด 45 ร่างกฎหมายพร้อมผลักดันในสภา ยืนยันเดินบนเส้นทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เพื่อเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ผ่านเพจ พรรคก้าวไกล - Move Forward Party เปิด 45 ร่างกฎหมายที่ก้าวไกลพร้อมผลักดันในสภา รวมทั้ง 300 นโยบายที่จะให้สำเร็จ ยืนยันพรรคเดินบนเส้นทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า

 

ก้าวไกล เปิด 45 ร่าง กม. ผลักดันในสภา ย้ำลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

45 ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศไทย ก้าวไกลพร้อมผลักดันในสภาฯ 


ในสัญญาประชาคมที่พรรคก้าวไกลให้ไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ เรายืนยันว่าหากได้เป็นรัฐบาล จะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดัน 300 นโยบายก้าวไกลให้สำเร็จ เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้มีการเมืองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน มีสังคมที่เท่าเทียม เศรษฐกิจเติบโตอย่างเป็นธรรม มีระบบการบริหารราชการที่โปร่งใส มีนิติรัฐ นิติธรรม


ช่องทางในการผลักดัน 300 นโยบาย นอกจากอาศัย “กลไกอำนาจบริหาร” ผ่านการบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระ “ร่วม” หรือ MOU จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เยอะที่สุด เพื่อผลักดันนโยบายผ่านกระทรวงต่างๆ (ซึ่งจนถึงตอนนี้ ต้องรอการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งว่าพรรคไหนจะรับผิดชอบกระทรวงใด และวาระของแต่ละกระทรวงจะมีอะไรบ้าง)

 

ก้าวไกล เปิด 45 ร่าง กม. ผลักดันในสภา ย้ำลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

อีกช่องทางหนึ่งซึ่งพรรคก้าวไกลพูดมาตลอดว่าจะใช้ ไม่ว่าเราจะได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน คือการผลักดันนโยบายผ่าน “กลไกนิติบัญญัติ” ของระบบรัฐสภาโดยผู้แทนราษฎรของพรรค โดยเรามีร่างกฎหมายอย่างน้อย 45 ฉบับ เตรียมยื่นต่อสภาฯ แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้


- กฎหมายการเมือง 11 ฉบับ

- กฎหมายสิทธิเสรีภาพ 8 ฉบับ

- กฎหมายปฏิรูปที่ดิน 8 ฉบับ

- กฎหมายปฏิรูประบบบริหารราชการ 8 ฉบับ

- กฎหมายบริการสาธารณะ 4 ฉบับ

- กฎหมายเศรษฐกิจ 4 ฉบับ

- กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2 ฉบับ

- กฎหมายแรงงาน 2 ฉบับ


พรรคก้าวไกลยืนยันว่า เราเดินบนเส้นทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง กฎหมายทั้ง 45 ฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จริง และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยมีการเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต

 

ก้าวไกล เปิด 45 ร่าง กม. ผลักดันในสภา ย้ำลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

 

ก้าวไกล เปิด 45 ร่าง กม. ผลักดันในสภา ย้ำลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

 

ก้าวไกล เปิด 45 ร่าง กม. ผลักดันในสภา ย้ำลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

 

ก้าวไกล เปิด 45 ร่าง กม. ผลักดันในสภา ย้ำลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

 

ก้าวไกล เปิด 45 ร่าง กม. ผลักดันในสภา ย้ำลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

 

ก้าวไกล เปิด 45 ร่าง กม. ผลักดันในสภา ย้ำลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

 

ก้าวไกล เปิด 45 ร่าง กม. ผลักดันในสภา ย้ำลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ