"ไอซ์ รักชนก" ลุยต่อเนื่อง ขอ ผอ. 30 โรงเรียน พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ

20 พฤษภาคม 2566

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียน 30 โรงเรียน พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก 

รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork ระบุ 

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขต 28 จอมทอง บางบอน หนองแขม
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสังกัด สพม.1 -
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
1. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
2. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
3. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
4. โรงเรียนวัดราชโอรส

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
1. โรงเรียนวัดไทร
2. โรงเรียนวัดสีสุก
3. โรงเรียนวัดมงคลวราราม
4. โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก
5. โรงเรียนวัดนางนอน (พิพัฒน์)
6. โรงเรียนวัดศาลาครืน
7. โรงเรียนวัดยายร่ม
8. โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
9. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
10. โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
11. โรงเรียนวัดบางประทุนนอก

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม
1. โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)
2. โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
3. โรงเรียนประชาบำรุง
4. โรงเรียนวัดอุดมรังสี
5. โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
6. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน
1. โรงเรียนสถานีพรมแดน
2. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
3. โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
4. โรงเรียนบ้านนายผล
5. โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
6. โรงเรียนวัดนินสุขาราม
7. โรงเรียนบ้านนายสี
8. โรงเรียนวัดบางบอน
9. โรงเรียนคงโครัดอุทิศ

เรื่องขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

รักชนก ศรีนอก
ว่าที่สมาชิกผู้แทนราษฏร กรุงเทพมหานคร เขตที่ 28
บางบอน จอมทอง หนองแขม พรรคก้าวไกล 

ไอซ์ รักชนก ลุยต่อเนื่อง ขอ ผอ. 30 โรงเรียน พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ