ผลเลือกตั้ง2566 เกาะติดรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งล่าสุด แบบเรียลไทม์

15 พฤษภาคม 2566

"เลือกตั้ง 2566" รายงาน"ผลเลือกตั้ง2566" ผลเลือกตั้งล่าสุด กกต. อย่างไม่เป็นทางการ ดูผลคะแนนเลือกตั้ง66 อัปเดตคะแนนเลือกตั้งล่าสุด


   "เลือกตั้ง 2566" ติดตามการรายงาน ผลคะแนนเลือกตั้ง66 อัปเดตล่าสุดแบบเรียลไทม์ ผ่าน www.ectreport.com ของ กกต. พร้อมติดตามอัปเดต ผลเลือกตั้งล่าสุด กับ ไทยนิวส์ ทาง www.thainewsonline.co/election66 รวมช่องทาง เกาะติดการรายงาน การนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ นับคะแนนเลือกตั้ง 66 ล่าสุด อย่างไม่เป็นทางการ 

   เลือกตั้ง2566  จะทำการปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 17.00 น. เกาะติดรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 ส.ส.แบบเขตทั่วประเทศ และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ หรือ ปาร์ตี้ลิสต์

 

ผลเลือกตั้ง2566 เกาะติดรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งล่าสุด แบบเรียลไทม์

   โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า จะเริ่มรายงานผลคะแนนแรกออกสู่สายตาประชาชนตั้งแต่เวลา 19.00น. วันที่ 14พฤษภาคม 2566  ล่าสุด ณ เวลา 09.00 น. วันที่15 พ.ค.66 นับเสร็จสิ้นแล้ว 99 % เช็คคะแนนเลือกตั้ง ผ่าน ระบบ ECT REPORT ของสำนักงาน กกต.ในเว็บไซต์ www. ectreport.com   

 

ช่องทางติดตาม ผลเลือกตั้ง 2566 ดูผลคะแนนเลือกตั้ง66 อัปเดตคะแนนเลือกตั้งล่าสุด 

 

 

 

ผลเลือกตั้ง2566 เกาะติดรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งล่าสุด แบบเรียลไทม์


เปิด6ขั้นตอน กกต.รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง2566 อย่างไม่เป็นทางการ 


ขั้นตอนที่ 1
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน. ) ถ่ายภาพแบบรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. 5/18 , ส.ส. 5/18 (บช.) ส่งเข้ากลุ่มไลน์ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ

 

คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ) ส่งรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. 5/16, ส.ส. 5/16 (บช.), ส.ส. 5/17, ส.ส. 5/17 (บช.) ให้ศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้ง

 

ขั้นตอนที่ 2
ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ และศูนย์รวมคะแนนเขต ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วบันทึกลงในระบบ ECT REPORT

 

ขั้นตอนที่ 3


ระบบ ECT REPORT   จะจัดเก็บข้อมูลผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละเขตเลือกตั้ง ในแต่ละจังหวัด และในภาพรวมทั้งประเทศ คาดว่าจะทราบคะแนนชุดแรกได้ตั้งแต่เวลา 18.45 น. เป็นต้นไป และจะทราบคะแนนทั้งหมดไม่เกิน 23.00 น. 

ทั้งนี้ จะเผยแพร่ผลคะแนนไม่เกินร้อยละ 95 ของหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

 

ผลเลือกตั้ง2566 เกาะติดรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งล่าสุด แบบเรียลไทม์


ขั้นตอนที่ 4


สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) นำผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งสองแบบไปจัดทำเป็น Dashboard เผยแพร่ผ่าน www.ectreport.com

 

ขั้นตอนที่ 5

สื่อมวลชนเชื่อมโยงข้อมูลผลการนับคะแนบเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ จาก สวข. เป็นไพล์ CSV ผ่านทาง Google Share Drive เพื่อไปเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง

ผลเลือกตั้ง2566 เกาะติดรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งล่าสุด แบบเรียลไทม์

ขั้นตอนที่ 6
ประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

  • ประกาศรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน้าหน่วยเลือกตั้ง
  • เว็บไซต์แสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ www.ectreport.com
  • สื่อมวลชนที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก สวข.
  • ศูนย์แถลงข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง